26 Haziran 2006 – Toplantı No: 12

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  12/06
Toplantı Tarihi               :  26.06.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

Şubemiz personeli Hüdane Şahin'in yıllık izin isteği ile ilgili dilekçesi görüşüldü ve 10.07.2006 ve 15.07.2006 tarihleri arasında izinli sayılmasına oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezuniyet törenlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olması nedeniyle Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemiz tarafından, bölümünü başarı ile bitiren ilk üç öğrenciye plaket verilmesine, bunun yanı sıra Şubemiz tarafından; üç yıldır geleneksel olarak verilen  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina anısına 2006 yılı mezunu üç yeni meslektaşımıza da plaket verilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  3:

Şubemizin yerel gündemi takip edebilmesi amacıyla şubemize alınan güncel gazetelerden ulusal bazı yayınların Ege eklerinin çıktığı günler alınması ve listeye yeni gazetelerin eklenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 10.07.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan

(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan

(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman

(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman

(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye

(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye

(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye

(İmza)