25.11.2007 – Yenigün – Dinlemek Zorundalar

Dinlemek zorundalar


<Hatice ALPARSLAN>{nomultithumb}

İnciraltı’na EXPO alanı yapılmaması için mahkemeye giden Şehir Plancıları’na destek Ankara’dan geldi

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Genel Başkanı Mehmet Soğancı, EXPO yeri olarak belirnenen İnciraltı’na karşı açtıkları dava nedeniyle büyük eleştri alan Şehir Plancıları Odası’na destek vermek üzere İzmir’e geldi. Şehir Plancıları’nı eleştirenleri rantçılıkla suçlayan Soğancı, “İnciraltı’nın planı konusunda başka yerlerde başka sözler söyleyen arkadaşlar rant kapısının başındaki arkadaşlardır. Bu kişiler bizim sözlerimizi dikkate alacaklar” dedi.

Mücadelede beraberiz

İnciraltı’nda yapılan planda boşluklar olduğunu ve alanla ilgili 3 ayrı plan ve 3 farklı tanımlama olduğunu belirten Soğancı, “Şehir Plancıları Odası Başkanı Tolga arkadaşımız bir yol çizilmiş gidiyorken 1 dakika burada plan sorunu var demiştir. Üzerinde vurgusunu yaptığı mücadelede beraberiz” diye konuştu.

Buca Gölet uygun

İzmir’de EXPO’nun yapılacağı alan olarak en uygun yerin Buca Gölet olduğunu sözlerine ekleyen Soğancı şöyle devam etti,… “Bizim çalışmalarımız yer seçim kriterlerini dikkate alarak gerçekleştirilmişti. EXPO için İzmir’de en uygun alanı Buca Gölet olarak belirlemiştik. Ancak Yüksek teknoloji Enstitüsü’nün bulunduğu alan da uygundu. İnciraltı’nda fuar alanı olarak belirlenen alanın dışında kalan yerler plansızdır. Bu plansız alanlar da rant alanı olarak kullanılmaya çok açıktır.”

TMMOB’un eleştirileri

* Bilimsel araştırmalar bir kenara bırakılıp ben yaptım oldu mantığıyla plan yapıldı.

* Büyükşehir Beledyiesi devre dışı bırakılıp hükümet müdahale etti.

* İnciraltı’nda 3 farklı plan olması kargaşaya neden olacak ve EXPO 2015 alanı dışında kalan alanlar rant hesaplarına fırsat yaratacaktır.

* İnciraltı planı bütün planlama gelenekleri ve tekniğine aykırı hazırlanmış, bilimsel ve teknik içerik ve ciddetten uzaktır.

* EXPO 2015’i yoğun yapılaşmayı hedefleyen gizli rant hesaplaşması için manivela olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemelidir.

* Konu üzerinde hiçbir yapıcı eleştiri amacı yoktur. Yapılan eleştiriler doğrudan hakaret ve saldırı amacı taşımaktadır.

* Yapılan planın altında yazan plan notunda sadece EXPO uygulamaya geçmesi halinde uygulanacak denmektedir. EXPO bu alanda yapılmazsa ne yapılacağı belirsizdir.