25.11.2007 – Birgün – TMMOB: EXPO 2015 rant için manivela yapılıyor

ERKAN ÇINAR İZMİR – 25/11/2007{nomultithumb}

İZMİR – 25/11/2007{nomultithumb}

İzmir'in aday olduğu EXPO 2015 fuarının yer seçimi ile ilgili Şehir Plancıları Oda-sı'nın itirazları karşısında, odanın bazı basın kuruluşları ve iş çevreleri tarafından hedef gösterilmesine TMMOB'dan cevap geldi.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yapılan açıklamaların eleştiri boyutunu aşarak, hukukun üstünlüğünü yok sayan saldırı ve hakaret boyutuna ulaştığını söyledi. TMMOB'un EXPO 2015 projesini tüm gücüyle desteklediğini, bağlı odaların da bu doğrultuda çalışma yürüttüğünü belirten Soğancı, "Ancak İzmir'de daha önce birçok kez karşılaştığımız, bilimsel verilerden uzak 'ben yaptım oldu' mantığıyla, yer seçimi konusunda plansız, programsız çalışma anlayışı bu projede de karşımıza çıkmıştır. Süreç içerisinde İzmir kamuoyunda yapılan öneriler dikkate alınmadan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de devre dışı bırakılarak hükümet tarafından İnciraltı bölgesi EXPO alanı olarak ilan edilmiştir" diye konuştu.

'GİZLİ HESAPLAŞMA YAPILIYOR'

Söz konusu alan ile ilgili mevcut olan üç planın ikisinde bölgenin tarım arazisi olarak nitelendiğini, ancak Kültür Bakanlığının hazırladığı planda bölgenin bir bölümünün 'fuar alanı' olarak tanımlandığını ifade eden Soğancı, "Bu durum bölgenin geleceği hakkında karmaşaya neden olmakta, bu bulanık ve karmaşık ortam özellikle EXPO 2015 alanı dışında kalan alanlar için var olan rant hesaplarına fırsat yaratmaktadır" dedi. EXPO 2015'i, yoğun yapılaşmayı hedefleyen gizli rant hesaplaşması için manivela olarak kullanmak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Mehmet Soğancı, sözlerini söyle sürdürdü:

"Kentimizin geleceğinin rant politikaları ile ipotek altına alınmasına izin vermeyeceğiz. Odamıza karşı linç kültürünü öne çıkaran bir grup var. TMMOB'un söylediği tüm sözler bilimsel içeriklidir. İzmir'deki herkesi uyarıyoruz. TMMOB'un sözlerini, yaşanabilir bir kent için sözlerimizi dikkate alacaksınız. Hiçbir yapıcı eleştiri amacı olmayan, doğrudan saldırı ve hakaret amacı taşıyan açıklama sahipleri yargı önünde hesap verecekler."