25 Temmuz 2006 – (6. Türkiye Şehircilik Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı)

(6. Türkiye Şehircilik Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı)

Toplantı No                     : 
Toplantı Tarihi               :  25.07.2006 Cuma

Katılanlar:

 1. Sezai Göksu (DEÜ)
 2. Hülya Koç (DEÜ)
 3. Funda Aysel (DEÜ)
 4. Neriman Yörür (DEÜ)
 5. H.Evren Erdin (DEÜ)
 6. Özlem Çelik (GM)
 7. İbrahim Gündoğdu (GM)
 8. Tolga Çilingir
 9. Ulaş Kılıçkaya
 10. Beril Özalp

Görüşülen Gündem Maddeleri:

 • Kongre Programı hakkında konuşuldu ve yeni öneriler sunuldu.
 • Kongrede sunulması için tarafımıza gönderilmiş olan bildirilerin değerlendirmesine ilişkin puanlama sistemi 5'li olarak kabul edildi.
 • İletilen bildirilerin Bilim Kurulu'na gönderilerek, değerlendirmeleri yapıldıktan sonra 12 Ağustos 2006 tarihinde bir yürütme kurulu toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
 • Kongre giderleri için görüşmeler yapıldı (konaklama, ulaşım, yemek, vb.)  
 • Salon gereksinimleri ve simültane çeviri konusu görüşüldü.
 • Kongre boyunca İBŞB'den otobüs seferleri düzenlenmesinin istenmesine karar verildi.
 • Sponsorluk görüşmeleri değerlendirildi.