25 Haziran 2008 – Toplantı No:13

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/13
Toplantı Tarihi        :  25.06.2008 Çarşamba
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:

Karar No  –  1:
27.02.2008 tarih ve 35.08.0074 sayılı yazımız ile itiraz ettiğimiz; İzmir, Konak, Akdeniz Mahallesi, 81 pafta, 999 ada 81 parsel ve 1716 ada 1 parsel imar planı değişikliği hakkında görüşüldü. Yasal süresi içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, itirazımızın göz önüne alınarak planın bu yönde değiştirilip düzeltildiği yönünde bir bilgi verilmediği gibi itirazımızın değerlendirilip değerlendirilmediği yönünde de tarafımıza resmi bir bilgi ulaşmadığından, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı, ilgili bölge idare mahkemesinde dava açılmasına, Konuya ilişkin dava açılabilmesi için Şubemizin önceki davalarında vekilliğimizi yürütmüş olması sebebiyle bu davada da işlemlerin Av. Şehrazat Mercan vekilliğinde yürütülmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan ve Şube Çalışanımız Hüdane Şahin’in yıllık izin kullanma talepleri görüşüldü. Berrin Arıcan’ın 7 – 11 Temmuz 2008 tarihleri arasında 5 işgünü, Hüdane Şahin’in 28 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında 5 işgünü izin kullanmalarına oy birliği ile,

karar verildi.