25 Eylül 2006 – Toplantı No: 21

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No             :  09/2006/21
Toplantı Tarihi       :  25.09.2006
Oturum Başkanı   :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, 1/25000 ölçekli Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı KTKGB Çevre Düzeni Planı ile ilgili itiraz dilekçemize iletilen cevap görüşüldü.
• TMMOB İKK’nın Bölge Kalkınma Ajansı Kurulu hakkındaki kararına ilişkin bilgi verildi.
• 6. Türkiye Şehircilik Kongresi hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

Karar No  –  1:
İzmir'de alternatif EXPO alanlarında yapılacak yerinde incelemenin ardından, Şubemiz yerseçim önerisinin kesinleştirilmesi için ilgili komisyonun 02.10.2006 günü toplantıya çağırılmasına, kesinleşen yerseçim önerisinin ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı” hakkında Odamız Genel Merkezi tarafından görüş istemi üzerine, söz konusu taslağın incelenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Ege Koop tarafından yürütülen Villakent – Bahçekent uygulamasına isim bulunması amacıyla düzenlenen, 04.10.06 günü saat 15:00’te gerçekleştirilecek yarışma için Tolga Çilingir’den jüri üyeliği istemi görüşüldü. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’in anılan yarışmada jüri üyesi olarak yer alabileceğine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)