24.11.2007 – Evrensel – EXPO alanı mahkemelik oldu

24/11/2007 {nomultithumb}

Emine Uyar
Şehir Plancıları Odası EXPO alanı ile ilgili hazırlanan Çevre Düzeni Planı’na dava açınca hedefe kondu
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, EXPO alanı olarak belirlenen İnciraltı bölgesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın İmar Kanunu ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesi ile Danıştay’a başvurdu.
Odanın İzmir Şube Başkanı Tolga Çilingir, söz bölge ile ilgili olarak Tarım İl Müdürlüğü tarafından 20.07.2005 tarihinde hazırlanan raporda, “Tarım dışı amaçla kullanılamaz” denildiğini belirtti. Davaya konu olan planda, fuar alanı olarak gösterilen yerin ikinci ve üçüncü derece doğal SİT alanı olduğunu belirten Çilingir, İzmir Koruma Bölge Kurulu’ndan ‘uygundur’ görüşünün alınması gerektiğini, ama bunun alınmadığını söyledi.
Yine söz konusu planın altında bulunan ‘plan notu’nun plan kadar önemli olduğunu ifade eden Çilingir, “O notta, ‘EXPO adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar yapılacak ve yapılaşma koşulları o zaman belirlenecektir’ açıklaması var. Bu bir olasılıktır. Adaylık kabul edilmezse ne olacak? Böyle olasılıklar üzerinden plan kararı olmaz” dedi.
Önceki planlarla çelişkili
İnciraltı’da EXPO alanı olarak işaretlenmiş yerin dışında kalan alanın ne olacağının da belli olmadığını dile getiren Çilingir, “Bu, çevre düzeni planı mantığına aykırıdır. Asıl olarak burada zaten çevre düzeni planı yok. Olmayan bir şeyin değişikliğinden bahsediliyor. Çevrede ne olup biteceğini belirtemediği için de bir kopukluk var” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanana son planın, önceki planlarla da çelişkileri olduğunu kaydeden Çilingir, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda da böyle bir fuar alanının bulunmadığını ve bölgenin tarım alanı olarak gösterildiğini belirtti. 1/25 000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda da aynı ibarenin yer aldığını dile getiren Çilingir, söz konusu planlarla ilgili olarak Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu hatırlatarak, “Büyükşehir’in buraya yeniden bir karar getirmesi gerekiyor” dedi.
‘Hedef tahtasına oturtulduk’
Açılan davanın ardından Oda Başkanı ve oda hedef tahtasına oturtuldu. Günlerdir yerel basın ve bazı kurum ve kuruluşlar tarafından odaya yönelik olarak yapılan eleştiriler, tehdit ve hakaret boyutuna vardı.
Konu ile ilgili olarak görüşlerini sorduğumuz Çilingir, “Biz aslında devletin kendi kurumları arasındaki çelişkileri ifade ettik” dedi. Planlama mesleğinin doğruları açısından konuyu yargıya taşıdıklarını vurgulayan Çilingir, “Bunu yapmasaydık kamuoyu önünde görevimizi ihmal etmiş olacaktık” dedi.
Çilingir şöyle konuştu: “Danışmanlık ücreti alamadığımız için bunu yaptığımız söyleniyor, belden aşağı vurmalar var. ‘Tazminat davası açacağız. Pantolonunuzu alacağız’ diyorlar. Biz seviyemizi korumakta kararlıyız. İl Genel Meclisi 1.5 trilyon lira ayırdığını söylüyor. Bir kere vatandaşın cebinden çıkan bir para bu. Sonucunda yüzde yüz bu organizasyonu alma ihtimali yok. Dolayısıyla hesap sorulacaksa, EXPO’nun alınmaması durumunda o hesabı biz soracağız.”
Hem suçlu hem güçlü
Dava gerekçeleri ortadan kalkmadığı sürece davayı çekmelerinin söz konusu olmadığını belirten Çilingir, “Dava açılan planı bakanlık geri çekebilir. Der ki; ‘Kesinleşene kadar bekleyelim. Kesinleştikten sonra gündeme getirelim’. O zaman plan geri çekildiği için dava gerekçesi geçici de olsa ortadan kalkmış olur” dedi.
Daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunarak planla ilgili görüşlerini ilettiklerini, ancak kendilerine bir yanıt verilmediğini hatırlatan Çilingir, “Yasal süre içinde başvurumuzu yapmamız gerekiyordu. Orada da çok yanlı suçlamalar var. ‘Niçin şimdi’ diye soruyorlar. Hukuksal süreç gereği böyle” dedi. (İzmir/EVRENSEL)