24 Nisan 2006 – (6.Türkiye Şehircilik Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı)

(6. Türkiye Şehircilik Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı)

Toplantı No                     : 
Toplantı Tarihi               :  24.04.2006 Pazartesi

Katılanlar:

  1. Sezai Göksu
  2. Hülya Koç
  3. Özlem Çelik
  4. Ali Cenap Yoloğlu
  5. Tolga Çilingir
  6. Zühre Çelik
  7. Ulaş Kılıçkaya
  8. Beril Özalp

Görüşülen Gündem Maddeleri:

6. Türkiye Şehircilik Kongresi'nde sunulacak bildiriler için bir çağrı metni hazırlanması tartışıldı ve metnin Prof. Dr. Sezai Göksu tarafından hazırlanarak yürütme kuruluna sunması kararlaştırıldı ve bildiri sunma takvimine ilişkin program yapıldı.      

http://www.sehircilik.org/ internet adresinin alınıp kongrenin internet sitesi yapımı kararlaştırıldı.