24 Mayıs 2006 – İmar ve Kentleşme Komisyonu Toplantısı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
İmar ve Kentleşme Komisyonu Toplantısı

24.05.2006 Çarşamba

Katılanlar:
Adnan Kaplan – PMO
Erhan V. Küçükerbaş – PMO
Nilüfer Çınarlı – MO
Tolga Çilingir – ŞPO
Zühre Çelik – ŞPO
Beril Özalp – ŞPO
Zeki Yıldırım – ŞPO

Toplantı Gündem Maddeleri:

  • Çeşme Alaçatı Kültür ve Turizm Bölgesi Sit Alanları ve Tahsisleri

Planın değerlendirilmesi yapıldı bir sonraki toplantıya katılan odaların kendi içlerinde inceleme ve değerlendirme sonuçları ile ve paftaların çakıştırılarak sit sınırları kontrol edilerek bir araya gelinmesine karar verildi.

  • Kültürpark Yeraltı Otoparkı

Konu görüşüldü ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile ortak bir basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

  • Yeni Kent Merkezi Yoğunluk Artırımı

Yeni Kent Merkezi olarak tanımlanan Liman gerisi, Salhane, Bayraklı Turan bölgelerindeki yoğunluk ve inşaat alanlarını arttıran plan revizyonu hakkında Mimarlar Odası'nın revizyonu destekleme gerekçeleri ele alındı. Konunun değerlendirilmesi yapılarak planla ilgili duyulan sakıncalar dile getirildi.

  • EXPO Fuarı hakkında bilgilendirme

Expo ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapıldı. İBŞB'nin İYTE kampüsünde bir yer önerisinin olduğu ve İZTO'nun İnciraltı'yı önerdiği belirtildi.

  • DEÜ Konservatuarı, Sabancı Kültür Sarayı yanında yol ve otopark olarak kullanılmakta olan Kemeraltı 83 pafta 527 ada 9 parselde 5 emsal değeri ile BHA (Belediye Hizmet Alanı) yapımını öngören plan değişikliği

Toplantıya katılan oda temsilcileri, yapılan plan değişikliğine ilişkin olumsuz yönde görüş birliğine vardı ve plan hakkında gerekli hukuki işlemlere başvurabileceklerini belirtti.