23.04.2010 – Milliyet Ege – Belediye planlarına yürütmeyi durdurma

İzmir 4. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada Karabağlar Belediye Meclisi’nin  Kaymakamlık binası yapımına olanak sağlayan imar plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, Karabağlar Belediye Meclisi’nce 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile resmi tesis alanı olarak belirlenen alanın hâlihazırda otopark alanı ve pazar yeri olarak kullanıldığı, bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığına dikkat çekti.
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yetkilileri,  öngörülen alanın, Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde, İller Bankası binaları ile güneyde Emniyet Müdürlüğü’ne ait hizmet binalarının ve Bozyaka SSK Hastanesi tesislerinin yerleştiği bir alan olduğunu hatırlatarak, “Kentin mevcut ve gelecekteki trafik, yaya yoğunluğunu ve gelişimini etkileyecek Kaymakamlık Hizmet Binası için pek çok alternatif yer olmasına rağmen sadece kamulaştırma yapmamak için bu alanın belirlenmesi şehircilik ilke ve planlama esasları ile bağdaşmaz” dedi.

Kaynak: Milliyet Ege – 23.04.2010