22.11.2007 tarihli Yeni Asır Gazetesi’nde çıkan habere ilişkin zorunlu açıklama

İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı'na karşı açılan davamız ile ilgili olarak Şube Başkanımız Tolga Çilingir'in yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Haberin metin kısmında yazılan açıklamalar büyük ölçüde doğru olarak aktarılmış olmasına karşın, haber metninde yer alan ifadelerle çelişecek biçimde manşete taşınan özet ifadeler yanlış bir biçimde yer almıştır…

 Planlardaki uyumsuzluklar, tarım alanı raporu, koruma kurulu izni ve jeolojik etütler olarak maddelendirilen dava dayanakları ile ilgili olarak Tolga Çilingir, bir soru üzerine verdiği yanıtta, bu şartların ortadan kaldırılmasını savunmamış, bu şartların ortadan kalkması durumunda dava gerekçelerinin ortadan kalkacağına işaret etmiştir. Haber manşetinde yer alan ifadelerin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğinden hareketle bu düzeltmeyi kamuoyuyla paylaşmayı görev biliriz.{nomultithumb}22.11.2007