22.04.2010 – Milliyet Ege – Bayraklı kaymakamlık bina planına itiraz

Planları mahkeme kararı ile iptal edilen Yeni Kent Merkezi’nde bakanlık onayıyla yapılan kaymakamlık binasına Şehir Plancıları Odası itiraz etti.

UTKU BOLULU İzmir DHA

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım 2007 tarihinde onayladığı Yeni Kent Merkezi İmar Planı mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu bölgedeki tüm büyük  yatırımlar dururken bir tek Bayraklı Kaymakamlık binası inşaatının çalışmalarının devam ettiği ortaya çıktı.
Karşıyaka’nın bölünmesiyle kurulan Bayraklı ilçesinde kaymakamlık, Adliye Sarayı karşısında geçici binada çalışmalarına başladı. Ancak, Hükümet Konağı için Bayraklı sahilinde Altınyol ile Anadolu Caddesi arasında yeralan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü binasının bahçesi uygun bulundu. Bahçeye Hükümet Konağı’na izin veren bir plan yapıldı. Bölgede geçerli olması gereken Yeni Kent Merkezi İmar Planı’nın yürütmesi Haziran 2009’da durduruldu. Buna rağmen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkisini kullanarak, kaymakamlık binası planlarını 20 Ocak 2010’de onayladı.
Bakanlık tarafından onaylanan plan Bayraklı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıktı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bu plana itiraz etti. İtirazın dikkate alınmaması durumunda ise iptal davası açmak için hazırlıklara başladı. Plancılar, Alsancak- Turan bölgesini kapsayan İzmir Yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın açılan davalar sonucunda iptal edildiğine dikkat çekerek, bu alan içinde kalan Hükümet Konağı plan değişikliği kararının hükümsüz olduğunu öne sürdü. Büyükşehir Belediyesi’nce revize edilen İzmir Yeni Kent Merkezi İmar Planı’nda, Hükümet Konağı değişikliğinin de değerlendirilip, alanın bütüncül olarak ele alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Tören alanı bile yok
Şehir Plancıları, Hükümet Konağı olarak belirlenen alanın büyüklüğünün 3 bin 400 metrekare olması nedeniyle yönetmeliklerdeki asgari büyüklük şartını da sağlamadığını öne sürdü.  Plan değişikliğinin şehircilik esasları ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu belirten plancılar, itiraz dilekçelerini Büyükşehir ve Bayraklı belediyelerine de verdi.
Oda tarafından yapılan açıklamada, itirazların dikkate alınmaması durumunda iptal davası açılacağı belirtildi. Oda yetkilileri, “Plan değişikliği Hükümet Konağı’nın olması gereken büyüklüklerine uymuyor. Otopark sorununun nasıl çözüleceği belli değil. Prestij binası olması gerekirken, tören alanı bile yok. Yeni ilçe merkezi yaratılması gerekir. Ama plan bu düşünülerek yapılmamış” dedi.

Kaynak: Milliyet Ege – 22.04.2010 {nomultithumb}