22 Mayıs 2007 – Toplantı No: 40

Yönetim Kurulu Toplantısı  

Toplantı No                     :  09/2007/40
Toplantı Tarihi               :  22.05.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir   

Toplantı Kararları:   

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Genel Seçimlere yönelik süreç ve Odamızın bu süreçteki yeri hakkındaki 11.05.2007 tarih ve 08/268 sayılı Odamız yazısına ilişkin bilgi verildi.
  • İZSU’dan iletilen “Tahtalı Barajı ÇDP Revizyonu”na ilişkin 12.04.2007 tarih ve 08144 sayı yazı görüşüldü. Plana ilişkin İtiraz sonrası olası hukuki girişimlerimiz hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Karar No  –  1:
İzmir Limanı’nın özelleştirilmesi konusunda sağlıklı olarak takip edebilmek amacıyla Liman-İş Sendikası İzmir Şubesinden konuyla ilgili bilgi ve belge istenmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Genel Merkezimizden iletilen 17.05.2007 tarih ve 08/313 sayılı yazı görüşüldü. Radyo TMMOB’da Odamız tarafından, “Kent Gündemi”ni içeren konuların ve ülkemiz kentlerindeki çeşitli uygulama, sorun ve tartışmaların ele alındığı bir programın Şubelerimiz tarafından dönüşümlü olarak hazırlanabileceğinin önerilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Görece Belediye Başkanlığı’nın 17.05.2007 tarih ve 390/891 sayılı yazısı görüşülerek, ilgi yazıda talep edilen üye bilgisinin iletilebileceğine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 14.05.2007 tarih ve 07/118 sayılı yazısı görüşülerek, 25 Ağustos – 2 Eylül 2007 tarihleri arasında İzmir İli, Dikili İlçesinde gerçekleştirilecek yaz kampına katılması için DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1, İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1 öğrencinin isimlerinin bildirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
İzmir Ticaret Odası’nın, kente yönelik ortak projelerin üretilmesi amacıyla Şubemizle bir araya gelme talebini içeren 07.05.2007 tarih ve B-7-112-3909 sayılı yazısı görüşüldü. Uygun olabilecek en kısa sürede bir araya gelerek çalışma yöntemi belirlenmesinin tarafımızca da uygun olduğunun İzmir Ticaret Odası’na bildirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
26.05.2007 tarihinde Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından düzenlenecek olan STK’lar İçin Roman Hakları Savunuculuk Eğitimine Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya ve Şube Sekreterimiz Zühre Çelik’in katılmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  7:
Şubemiz Yönetim Kurulu ile görüşme taleplerini bildirmiş olan Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, Barış Derneği yetkilileri, Dedebaşı-Nergis-Goncalar-Demirköprü Mahalleleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği yetkilileri ve Av. Ömer Faruk Sercan’ın bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)