22 Mayıs 2006 – Toplantı No: 09

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/09
Toplantı Tarihi               :  22.05.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

Geçtiğimiz günlerde şube yönetim kurulu üyelerinin de katılımı gerçekleşen, İl ve İlçe Temsilcililkleri seçimli toplantıları değerlendirildi. Toplantılarda seçilen, aşağıda belirlenen isimlerin ve tutanakların gereği için Odamız Genel Merkezi'ne bildirilmesine oy birliği ile,

İL/İLÇE

Görevi

ADI SOYADI

Aydın

Temsilci

CEMİL İŞLER

Temsilci Yard.

HAFİZE S. BAYOĞLU

MDG*

HATİCE Ş. G. YALÇIN

 

 

 

Denizli

Temsilci

SERVER MUNİS

Temsilci Yard.

MEHMET KANATSIZ

MDG*

ŞÜKRÜ ALİ SERT

 

 

 

Manisa

Temsilci

OSMAN ÇİMEN

Temsilci Yard.

MEHDİ HASANZADE

MDG*

MUSTAFA HOŞAFÇI

 

 

 

Muğla

Temsilci

İSMET ŞAHİN

Temsilci Yard.

ERCAN ÇINAROĞLU

Temsilci Yard.

MURAT KALLEM

MDG*

BARIŞ ÇERÇİ

Bodrum

Temsilci

VİLDAN TEKİN

Temsilci Yard.

BANU ÖZBERK

Temsilci Yard.

MEHMET TÜRK

MDG*

ZEYNEP KIRMIZIGÜL

Fethiye

MDG*

GÜZİDE ÖZKAYA

Karar No  –  2:

TMMOB İzmir İKK'nın 17 Mayıs 2006 Çarşamba günü yapılan toplantısında gündem maddelerinden biri olan, TMMOB İKK İmar ve Kentleşme Komisyonu toplantılarının şubemiz sekretaryasında yapılması öngörülmesi üzerine oluşturulan komisyonun ilk toplantısının 24 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat:18.00'de Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi evsahipliğinde gerçekleştirilmesi için TMMOB İKK birimlerine davet yapılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Kültürpark'ta yeraltı otoparkı yapılmasını öngören imar planına yapmış olduğumuz itirazımıza cevap süresi dolmuş olduğundan ve bu süre içerisinde tarafımıza bir yanıt verilmemesi üzerine Odamız Genel Merkezi'nden gerekli izinler alınarak plan hakkında dava açılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  4:

06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete ile 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve sınırları belirlenen Çeşme Paşalimanı ve Çeşme-Alaçatı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.04.2006 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına duyulan sakıncalar doğrultusunda Çeşme ve Alaçatı Belediyeleri nezdinde itiraz edilmesine oy birliği ile

Karar No  –  5:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 12.06.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • 09.06.2006 Menemen, Maltepe Belediyesi 1. derece doğal sit alanına ait Koruma Amaçlı İmar Planı 1. halk toplantısı yapılması hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi.                                       

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)