22 Kasım 2006 – Toplantı No: 25

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/25
Toplantı Tarihi               :  22.11.2006 Çarşamba
Oturum Başkanı           :  Tolga Çilingir

 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Mesleki Denetim konusunda meslektaşlarımızın hangi belediyelerle daha çok çalıştığına dair bir döküm oluşturulması, Mesleki Denetim Uygulamasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile geçerli bir protokolümüz olup olmadığının araştırılması, üyelerimize, belediyelere ve ilgili kurumlara Mesleki Denetim Uygulaması konusundaki duyarlılığımız ve konunun öneminin bir yazı ile hatırlatılması ve Genel Merkezimizden bu konuda bir yöntem önerisi istenmesi gerektiği görüşüldü.
  • Özellikle İnciraltı ve EXPO konularında gündem dosyaları oluşturularak sürecin yakından takip edilmesi gerekliliği görüşüldü.

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

"İnciraltı ve planlama" konulu ve "1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile 1/100.000 ölçekli Manisa – Kütahya – İzmir Çevre Düzeni Planı'nın değerlendirilmesi" konulu yapılması düşünülen Danışma kurulu toplantılarının Yönetim Kurulu üyemiz Beril Özalp'ın koordinatörlüğünde programlanarak üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:

Meslektaşlarımızın Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojileri konusunda desteklenmesine yönelik Yönetim Kurulumuzca oluşturulan kurs programına ilişkin üyelerimizden ön talepler alınarak, istemler hakkında bir ön araştırma yapılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Şubemiz demirbaş listesinin değerlendirilmesi, eski donanımların elden çıkarılması ve güncellenmesi hakkında Ulaş Şansal Kılıçkaya'nın yetkilendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Ön üyelik uygulamasına başvuruların yaygınlaştırılması hakkında; Ön Üyelik Kayıt formlarının DEÜ ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde, bir bilgilendirme yapılarak öğrencilere dağıtılması, Ön Üyeliğin özendirilmesi ve söz konusu Fakülte Bölümlerinde uygun görülecek yerlere şubemize ait bilgilendirme amaçlı panolarının yerleştirilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunulmasına oy birliği ile,

karar verildi.             

                                                            

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)