22 Ağustos 2007 – Toplantı No: 47

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/47
Toplantı Tarihi               :  22.08.2007 Çarşamba
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Şubemizde yürütülen Netcad meslek içi eğitim seminerleri 2. Döneminin takvimlendirilmesi için Eylül ayı ortasında konunun görüşülmesi gereği hakkında görüşüldü. Katılımcılar ile bir memnuniyet anketi çalışması yapılması ve eğitmenlerden değerlendirme alınmasının uygun olabileceği belirtildi.
  • Genel Merkezimizin 06.08.2007 tarih ve 05/570 sayılı yazısı görüşüldü. Şubemiz Netcad Meslek İçi Eğitim Seminerleri kapsamında, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Yıldırım’a koordinasyon görevi karşılığında 400YTL. hizmet bedeli ödenmesinin uygun bulunmadığı ve Seminer eğitmenleri ücretlerinin 15YTL x 42 saat yerine 17,5 YTL x 40 saat üzerinden ödenebileceği görüldü.

 Karar No  –  1:
1/100.000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir ve Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planları ile ilgili olarak konuya ilişkin komisyon raporuna yönelik güncel değerlendirmenin tamamlanarak, anılan planlara yasal süresi içinde itiraz edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
16.03.2007 tarih ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.315 sayılı Kararı ile onaylanarak askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’na ilişkin itirazımıza henüz herhangi bir yanıt iletilmemiş olması üzerine, plana ilişkin güncel değerlendirmenin yapılarak hukuki seçeneklerimizin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Üyemiz Safiye Aysun İletir Erdoğan tarafından iletilen; Uşak’ta ikamet eden üyelerimizin ilde bir Odamız Temsilciliği kurulması talebi bulunduğunu içeren 16.08.2007 tarihli dilekçe görüşüldü. Şube olarak, etkinlik alanımız içindeki her ilde bir temsilci olmasını gündemi takip etme ve problem çözme açısından olumlu bulmakla birlikte, dilekçede adı geçen üyelerimizin de imzaladığı bir talep dilekçesi iletilmesi gerektiğinin şifahen ilgili üyelerimize bildirilmesi ve konunun dilekçe Şubemize iletildikten sonra değerlendirilmesine, oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Odamızın 13.07.2007 tarih ve 08/534 sayılı yazısı uyarınca, Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimi ile ilgili mevzuat kapsamında Odamızın Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde kamulaştırma davalarında bilirkişi olmak, kamulaştırma mevzuatı ve temel eğitimi konularında eğitime katılmak istediğini Şubemize beyan eden üyelerimizin isimlerinin Genel Merkezimize bildirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
Narlıdere Belediyesi’nin 17.08.2007 ve 3705 sayılı yazı ile talep ettiği yaklaşık maliyet hesabının yapılarak Narlıdere Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletilmesine oy birliği ile,  

Karar No  –  6:
Bergama Belediyesi’nden 22.08.2007 tarih ile iletilen “Evrensel İnsanlık Kültür Mirası: Bergama” projesi daveti görüşülerek, anılan etkinliğe Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik’in katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  7:
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri” gezisine Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sena Erkan’ın katılmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)