21.03.2007 – Milliyet EGE – Gösterilen başka yapılan başka…

''BAŞKAN’IN FOTOĞRAFLARI''NA MESLEK ODALARINDAN TEPKİ

Aziz Kocaoğlu’nun, altında otopark bulunan dünyaca ünlü parklardan örnek vererek ''Kültürpark’a uyguladığımız proje de böyle'' sözleri tartışma yarattı

HABER TAKİP/İZMİR Milliyet 21.03.2007

İzmir’in simgelerinden Kültürpark’a Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, ancak ''imar ve koruma mevzuatı''na aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya yansıyan yeraltı otoparkı yine ortalığı karıştırdı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun dünyadaki benzer yeşil alanlardan fotoğraflarla örnekler vererek ''Bunların da altında otopark var'' sözleriyle Miliyet EGE’ye yaptığı özel açıklama tartışma yarattı. Projenin, iptali için idare mahkemede dava açan meslek odalarının temsilcileri, Kocaoğlu’nun gerçekleri çarpıttığını öne sürdü, ''yanlıştan dönülsün'' dedi. Görüşler şöyle:

''Metro bile yapılır ama…''
Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarları Odası Başkanı:

Aziz Kocaoğlu’nun fotoğraflarını gösterdiği parkların altındaki otoparkların derinlikleri, Kültürpark için düşülen projedeki gibi değil. O otoparkların üzerinde en azından 3-4 metre toprak var. Kocaoğlu’nun sözünü ettiği ''5 metre derinlik'' ise temel derinliğidir. Betonun üzerine örtülecek toprağın derinliği ise 50 santimdir. Kültürpark’ın altına elbette otopark hatta metro da yapılabilir, en az üzerinde 7-8 metre toprak katmanı bulunması şartıyla… Toprağın yüksekliği belediyenin tasarladığı gibi 50 santimse, yeşili yok ettiniz demektir.
Çünkü zeminin yeraltı suyuyla bağı kesilecek, geçirgenliği kaybolacak… Sadece inşaat alanı değil, tüm bölge etkilenecek. Toprağın altına betonla kapatacaklarına, eski halindeki gibi üstü betonla kalsın daha iyi.. Ayrıca sözünü ettikleri 26 ağacın teknik olarak taşınması mümkün değildir. O ağaçlar 70 yaşında, kesecekler… Kültürpark’ta ortaya konulmak istenen yanlışlığı, gelişmiş ülkelerdeki doğru örneklerle çarpıtarak ifade etmek yanlış. Biz de başkana Avrupa’daki yerlatı otoparklarının nasıl yapıldığını fotoğraflarla gösterdik, izah ettik. O yemşeyil park fotoğraflarına bakınca Kültürpark’ın halinden utanç duyuyorum.

''Gösterilen başka yapılan başka''
Kamil Okyay Sındır (Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı):

Tabii ki dünyada parkların, tarihi meydanların üzerine yapılmış yeraltı otoparkı örnekleri var. Ama onlar bizdeki gibi değil. 4-5 katlı, metrelerce derinlikte… Dolayısıyla da üzerindeki örtü zarar görmüyor. Kültürpark’taki durum tamamen farklı. Ayrıca oraya girecek 500-600 araçla İzmir’in sorununu çözebilecek mi? Kültürpark’a böyle bir proje yapmaya değecek mi? Yarın başka bir belediye başkanı yönetime geldiğinde ya o hem yeraltı hem de yerüstü otoparkına çevirirse? Ayrıca Başkan, proje önerileri görüşmelerimiz sırasında bize, tadilat yapıldığını söyledi. Derinliğin yarım metreden, 1.5 metreye çekildiği belirtildi. Ancak şu an hiç de öyle değil gibi duruyor. Tam da mahkeme bilirkişisinin yapacağı keşif öncesi, böyle bir konunun gündeme getirilmesi de doğru değil.

''Tarihi miras delinmez''
Tolga Çilingir (Şehir Plancıları Odası Başkanı):

Aziz Kocaoğlu’nun verdiği yurtdışındaki örnekleri biz de biliyoruz. Onlar, sonradan bir parkın altına girerek oluşturulmuş projeler değil. Kaldı ki burada (Kültürpark’ta) Cumhuriyet tarihinin önemli bir mirasının altına giriyorsunuz. Yanlış bir karşılaştırma yapıldığını düşünüyorum. Ayrıca uygulanmak istenen plan Kültürpark’ın çevresinde trafik hacmi yaratacak. Giriş çıkışlarda sorun yaratacak. Planlamayla ilgili de sıkıntısı var.

''Başkanın demeci hiç etik değil''
Noyan Özkan (Davacılar arasında yer alan avukat):

Halen görülen davanın en önemli aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı açıklama fevkalade yanlış olmuştur. Çünkü bu bir idari davadır. Anayasa’nın 125’nci maddesi uyarınca idarenin kusur ve işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. Yargısal denetim devam ederken, yetkili idarenin başı olan Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun böylesine zaman ayarlı özel demeç vermesi hiç etik değildir.

Çukur bugün incelenecek

Kültürpark’ta, 5 milyon 850 bin YTL’ye ihale edilerek Haziran 2006’da yapımına başlanan yeraltı otoparkı, meslek odalarının başvurusu üzerine mahkemelik olmuştu. 1. İdare Mahkemesi’nin Aralık 2006’daki kararı üzerine çalışmalar durdurulmuştu. Atanan bilirkişi, şehircilik ve koruma ilkelerine uygun hareket edilip edilmediğinin tespiti için bugün öğle saatlerinde, şimdiye kadar yaklaşık 1.5 milyon YTL harcanan inşaat alanı çukurunda inceleme yapacak. {nomultithumb}