21 Şubat 2006 – Toplantı No: 02

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  02/06
Toplantı Tarihi                :  21.02.2006 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

Bergama Eşme Elele Hareketi oluşumundan gelen 18.02.2006 tarihli yazıda aidat borcumuzdan (700 YTL) bahsedilmektedir. Bu nedenle bu Harekete olan üyeliğimiz ile ilgili belgelerin istenmesine ve Şubemiz Eski Yönetim Kurulu Başkanı A.Tuncay Karaçorlu'dan bilgi alınmasına oy birliği ile,

Karar No  – 2:

Şubemizin, yapılacak olan 6. Türkiye Şehircilik Kongresi'nin düzenleme kurulu toplantısına iletilecek görüşü ile ilgili konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:

Odamız Genel Merkezi'nden gelen istem üzerine 23. Dönem çalışma raporunun hazırlanarak Odamız Genel Merkezi'ne iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 4:

İzmir'de bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları toplantılarına Şubemiz adına katılacak gözlemcilerin;

1.No'lu KTVKK toplantılarına;

Asil     : Zeki Yıldırım
Yedek            : Nejla Baysal

2.No'lu KTVKK toplantılarına;

Asil     : Sena Erkan
Yedek            : Deniz Avşar

şeklinde belirlenmesine oy birliği ile,

Karar No – 5:

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'na Şubemizin geçmiş dönem aidat borçlarının sorulmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına,

Karar No – 6:

Şubemizin 9. Olağan Genel Kurulunda Divan Başkanlığı görevini üstlenen Sayın Semahat Özdemir'e, Genel Kurul toplantımız için toplantı salonlarını kullanımımıza açan İzmir Tabipler Odası'na, yönetim kurulu ve üyelerimiz adına verdikleri katkı ve destekten dolayı teşekkür edilmesine oy birliği ile,

Karar No – 7:

Şubemizin yayın kurulunun oluşturulmasına ve bu konuda yönetim kurulu yedek üyesi Memnune Bahçıvan Akın'a yetki verilmesine; 21 Mart 2006 tarihine kadar ilk yayın taslağının hazırlanmasına oy birliği ile,

Karar No – 8:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 27 Şubat 2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

      Görüşülen Gündem Maddeleri:   

Üyemiz Murat Üngör'ün 20.12.2005 tarihli Tahtalı Barajı Koruma Havzası Belediyeler Birliğinde Genel Sekreterlik görevi üstlenmesi ile ilgili talebi üzerine Odamız Genel Merkezimizin cevap yazısı görüşüldü ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi.

Tolga ÇİLİNGİR
(Başkan)

(İmza)

Sabri YÜKSEL
(II. Başkan)

(İmza)

Zühre ÇELİK
(Yazman)

(KATILMADI)

 

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
(Sayman)

(İmza)

 

Zeki YILDIRIM
(Üye)

(İmza)

Sena ERKAN
(Üye)

(İmza)

 

Beril ÖZALP
(Üye)

(İmza)