21 Mayıs 2008 – Toplantı No:10

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/10
Toplantı Tarihi        :  21.05.2008 Çarşamba
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• Bodrum Temsilciliğimizin, Bodrum İlçe Temsilcilik mekânının kiralanması konusundaki talebine ilişkin 13.05.2008 tarih ve 05/389 sayılı Odamız yazısı görüşüldü.
• 25. Dönem Temsilcilik atamalarına ilişkin, 21.05.2008 tarih ve 08/473 sayılı Odamız yazısı görüşüldü.
• TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2008 duyurusu hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
13.05.2008 tarih ve 03/355 sayılı Odamız yazısı ile incelenmek üzere Şubemize iletilen; Üyemiz Defne Tanyeli Özenbaş’ın müellifi olduğu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin dilekçesi görüşüldü. Dilekçeye konu hususların araştırılması amacıyla Muğla Temsilciliğimizden bilgi ve belge istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nce 2005/62519 kayıt numarası ile açılmış “Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İşi” ihalesi sonucuna ve Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı sürecine ilişkin bilgilendirme talebimize cevaben iletilen Uşak Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nün 05.05.2008 tarih ve 2137 sayılı yazısı görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi ve belgenin görüşlerimiz ile birlikte Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin “Çelişkiler” konulu VII. Yaz Eğitim Kampı’na katılmak üzere meslek alanımızda eğitim veren Üniversitelerin 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasından 2 öğrencinin belirlenmesi konusu görüşüldü. İsimlerin belirlenmesi konusunda Tolga Çilingir ve Ömür Saygın’ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezuniyet Törenlerinin önümüzdeki ay gerçekleşecek olması nedeniyle, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemiz tarafından, Bölümleri başarı ile bitiren ilk üç öğrenciye plaket verilmesine; bunun yanı sıra 2008 yılı Bahar Yarıyılı’nda son sınıf son projeleri için Şubemizce verilmesi gelenekselleşmiş olan Ahmet Piriştina Onur Ödüllerinin verilmesine, onur ödülü sahiplerinin DEÜ ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri bitirme projeleri sahipleri arasından seçilebilmesi için, DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Projesi Jürisinde Sabri Yüksel ve Burcu Sılaydın’ın, İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Projesi Jürisinde Nehir Yüksel ve İlknur Saral’ın görevlendirilmesine oy birliği ile,
 
Karar No  –  5:
Şubemizde, Odamız MİSEM etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi düşünülen ArcGIS Meslek İçi Eğitim Seminerleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Ömür Saygın tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülen;
• Şubemizde düzenlenecek ArcGIS Meslek İçi Eğitim Semineri talepçilerinin büyük çoğunluğunun öğrenci olması ve seminer mekanı için kira vs gibi ekstra giderler söz konusu olmaması gerekçesi ile seminer ücretlerinin öğrencilere 300-350 YTL, diğer üyelerimize 350-400 YTL gibi değerlerde sınırlı tutulması,
• Seminer katılımcılarının ilgisi ve devamlılıkta sorunlar yaşamamak amacıyla seminer toplam süresinin 40-44 saatte sınırlı tutulması,
• Seminer içeriğinin ekte açıklandığı gibi düzenlenmesi
Hususlarının değerlendirilmek üzere Odamız Yönetim Kurulu’na iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:
Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesinin yeni şube mekanında hizmete girecek olan kütüphanesi için odamız yayınlarından oluşan bir örnek set hediye edilmesine oy birliği ile,

karar verildi.