204 yıllık han yeniden yapılacak

08-Eylül-2008 Pazartesi

Havra Sokağı'nda bulunan, Kurul kararı ile yıkılan tarihi bina, aslına uygun olarak inşa edilecek

SÜLEYMAN SAĞAT – Yeni Asır

Kemeraltı Havra Sokağı'nda bulunan, Cumhuriyet dönemi yazarlarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun büyük büyük dedesi Karaosmanzade Hacı Mustafa Ağa'nın kendi ismiyle kurduğu vakıf tarafından yapılan yaptırılan 204 yıllık Karaosmanzade Han, 1804 yılındaki aslına uygun olarak yeniden restore edilecek.
1967 yılında aslına aykırı olarak yapılan Karaosmanzade Hanı'nın kullanılamaz hale geldiği için yeniden yapmaya karar verdiklerini söyleyen Karaosmanzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı Mütevellisi Mehmet Aykut Tüzün, "Hanımızı bu sefer, 1804 yılındaki aslına uygun olarak yapacağız" dedi. Hanın bulunduğu alanı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla yıktıklarını, hazırladıkları projeyi de Kurul'un onayına sunduklarını belirten Tüzün, "Kemeraltı'nda ilk defa tarihi bir han, yeniden yapılmış olacak" diye konuştu.

40 DÜKKANLI
Vakfı, Karaosmanzade Hacı Mustafa Ağa'nın evlatları adına 3 yıldır mütevelli olarak yönettiğini söyleyen Mehmet Aykut Tüzün, şu bilgileri verdi:
"SİT kapsamındaki han, kullanılamaz hale gelmişti. Kurul bizden, yıkıp 1804'teki aslına uygun olarak yeniden yapmamızı istedi. Biz de masrafı vakfın yedek akçesinden karşılanmak üzere, hanı yıkıp yenisini yapmak için proje hazırladık. Projeyi Kurul'a sunduk. Onaylanır onaylanmaz, ihaleye çıkacağız. 1 milyon YTL'ye mal olmasını bekliyoruz ve bir yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece Kemeraltı'nda Kızlarağası Hanı'ndan sonra tarihin yaşandığı bir mekan daha kazanılmış olacak."
Karaosmanzade Han, 4 ay önce yıkılmıştı. 1450 metrekarelik alanda iki katlı, 40 dükkanlı yeni bir han inşa edilecek. Hanın iki kapısı olacak ve ortasındaki avlusu ile şadırvanı, dönemin özelliklerini taşıyacak.