19.06.2010 – Milliyet Ege – Gökdelen itirazına ‘Zorlu’ karar çıktı

Büyükşehir Belediye Meclisi karar aldı. Böylece Zorlu Grubu’na 32 katlı gökdelen yapımına olanak sağlayacak planın önü açıldı.

UTKU BOLULU DHA

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Konak 1’inci Etap Alsancak- Kahramanlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odasının yaptığı itirazları reddetti. Bu kararla Zorlu Grubu’na 32 katlı gökdelen yapımına olanak sağlayacak planın önü açıldı. Ancak meslek odalarının planın iptali için dava açabileceği belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan’ın yönettiği Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci oturumunda CHP ve AKP Grupları sadece Alsancak -Kahramanlar 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazlarla ilgili anlaşamadı. Diğer tüm önergeler oybirliğiyle geçti. İmar Komisyonu’nda da AKP’li üyelerin şerhleriyle gelen itirazların reddi kararı Meclis’te de AKP Grubu’nun şerhiyle reddedildi.

Meslek odaları dava açabilir
Alsancak Limanı’nın giriş kısmından başlayan, doğuda Alsancak Garı ve demiryolu, batıda Ege Denizi ile sınırlanan, güneyde ise Fevzipaşa ve Gazi Caddeleri’ni kapsayan alanın 1/5 bin ölçekli planı Mart ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grubu’nun muhalefetine karşın onaylandı. Planda mevcut yapılaşma ve plan kararları büyük oranda kararları korundu. Ancak, bir plan notunda kamuya yapılacak terklerden sonra, inşaat yapılaşma oranının artmaması koşuluyla minimum 3 bin metrekarelik alanı sağlayacak parsellere serbest yükseklik hakkı tanındı. Yeni 5 bin ölçekli planın, daha önce Valilik ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu, İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nin yapımına olanak sağlayan planları iptal ettiği Zorlu Gökdeleni’nin önünü açtığı ortaya çıktı.
Şehir Plancıları  ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi şehircilik, planlama ilkelerine aykırılıklar tespit ettikleri plana askı süresi içinde itiraz etti.  Büyükşehir Meclisi, itirazları reddetmesine karşın, meslek odalarının itirazlarını mahkemeye taşıyarak, plan iptali için dava açabileceği bildirildi.

32 katlı  gökdelen buraya yapılacak

Kaynak: Milliyet Ege – 19.06.2010 {nomultithumb}