19 Ocak 2008 – Toplantı No: 56

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2008/56
Toplantı Tarihi                :  19.01.2008 Cumartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nden iletilen 18.01.2008 tarihli yazı görüşüldü.
  • Odamızın 11.01.2008 tarih ve 08/023 sayılı, dava açılırken dikkat edilecek hususlara ilişkin yazısı görüşüldü.

 Karar No  –  1:
Dürsaf Deniz tarafından iletilen 19.01.2008 tarihli dilekçe görüşülerek, dilekçeye konu Güzelyalı semtinde yürütülen ağaç kesim çalışmaları ile ilgili olarak araştırmada bulunulmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Üyemiz Ercüment Şahin’in 18.01.2008 tarihli dilekçesi görüşülerek, dilekçeye konu II. Kordon’da yürütülen yüksek yapı inşaatı çalışmaları ile ilgili olarak araştırmada bulunulmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
TMMOB’a bağlı Oda Birimlerinin İzmir Şubeleri’ne Genel Kurul çalışmaları ile ilgili olarak iyi dilek mesajları iletilmesine oy birliği ile,  

karar verildi.

 

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)