19 Haziran 2006 – Toplantı No: 11

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  11/06
Toplantı Tarihi               :  19.06.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi 1/25.000 Çevre Düzeni Planı hakkında bir basın açıklaması metninin ve plana ilişkin itirazımız dolayısı ile konuya ilişkin dava dilekçesi metninin hazırlanarak Odamız Genel Merkezi'ne iletilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

EXPO alanı yer seçimi konusunda şubemiz görüşünün oluşturulabilmesi Beril Özalp, Birkan Bektaş, Gülçin Şahin, Tolga Çilingir, Devrim Sarıtaş, Oya Kokum ve Hakan Küçükkılıç'tan oluşan bir komisyon kurulmasına oy birliği ile,

 

Karar No  –  3:

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına Şube Başkanı Tolga Çilingir dışında bir yedek isim olarak Şube II. Başkanı Sabri Yüksel'in adının bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Şubemiz mekan gereksinimleri kapsamında, şube kütüphane modüllerinin geliştirilmesi amacı ile fiyat araştırması yapılmasına ve 3 firmadan teklif alımı konusunda çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  5:

Odamız Genel Merkezinden gelen istem üzerine Odamız Yayın Kurulu için Şubemizden istenen isim listesi konusunun sonraki toplantılarda görüşülmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 26.06.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan

(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan

(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman

(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman

(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye

(İmza)

Sena ERKAN
Üye

(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye

(İmza)