18.03.2007 – Yenigün – İZKA’da istifa depremi

İzmir Kalkınma Ajansı’nda TMMOB’a bağlı 7 oda temsilcisi “adaletsizlik” gerekçesiyle istifa etti

<Fatih YAPAR>
Devlet Planlama Teşkilatı’nın kolu olarak çalışan ve kamu yarıtımlarının belirlenen yerlere yönlendirilmesini sağlayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) da TMMOB’a bağlı oda temsilcileri istifa etti. İzmir’de 7 kişi ile temsil edilen üyeler gerekçe olarak adaletsiz ve eşitliğe aykırı sistem içinde iş yapmalarını gösterdi.
Koltuklar zaten kapıldı
Toplam yüz üyesi bulunan kalkınma ajansının ayrılan üyelerinden Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Yrd. Doç. Tolga Çilingir, “Demokrat olmayan fakat yetkileri çok olan bir yapının içinde bulunuyorduk. Sivil toplum kuruluşlarına ve akademisyenlere gösterilen tutum aynı değildi. Odalardan ve üniversitelerden ayrı sayılar temsil ediliyordu. Kalkınma Ajansı’nın koltukları zaten başkan kapışıldı. Sadece herkesin bildiği gibi 3 koltuk için yarış oldu” diye konuştu
Çalışması uygun değil
Mimarlar Odası Şube Sekreteri Nilüfer Çınarlı ise “TMOOB’un açtığı davadan sonra zaten bizim üyeliklerimiz düştü. Aslında kalkanma ajansının bu şekilde çalışması uygun değil. Çünkü ortada yürütmeyi durdurma kararı var” dedi
Adalete mahkeme karar verir
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararından sonra Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı da merakla beklediklerini söyleyen İzmir Kalkınma Ajansı Başkanı Necip Kalkan, “Verilen bir mahkeme kararı var. Bu da herşeyin sonunun geldiği anlamına gelmez. Tükiye’de üç yerde uygulanan kalkınma ajansının eğrisi doğrusu buralarda yapılan uygulamalar ile ortaya çıkacak. Ajansta bulunan yüzde 30 kamu ve yüzde 70 sivil toplum oranı gayet dengeli yapıdadır. Neyin adaletli olup olmadığına mahkeme karar verecektir. Bundan sonra 26 bölgede kurulması planlanan bir yapı ile yerel yönetimlerin gücü artacaktır. Danıştay’ın kararından önce de sonra da ajanstan ayrılanoldu.Takdir kendilerinindir. Ben birşey diyemem” diye konuştu
Kimler ayrıldı?
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Saymanı Ali Fuat Günak
Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hasan Baykal
Mimarlar Odası Şube Sekreteri Nilüfer Çınarlı
Ziraat Mühendisleri Odası  Şube Başkanı Kamil Okyay Sındır
Şehir Plancıları Odası Başkanı Tolga Çilingir
Elektrik Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Emin Özger
Makine Mühendisleri Odası Üyesi Macit Toksoy
Yenigün – 18.03.2007 {nomultithumb}