18.01.2008 – Yenigün – “Görevimizi yaptık”

Şehir Plancıları’ndan “EXPO’ya kurşun” haberine cevap:  Görevimizi yaptık

Yenigün Gazetesi’ninde 16.11.2007 tarihli sayısında “EXPO’ya kurşun!” ve “Ayağımıza kurşun sıktı” başlıklarıyla işlenen haberlerin, kişilik haklarını zedeleyecek nitelikte olduğunu ileri süren Şehir Plancıları cevap ve düzeltme metninde;

“Müvekkil Oda, Anayasa’nın 135. maddesi’ne göre, 6235 sayılı yasayla kurulan bir "kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü"dür. İşlem ve eylemlerinde "kamu yararını esas alan müvekkil oda, İzmir’de yapılması ihtimali olan EXPO fuarının İnciraltı’nda yapılmasının uygun olmadığını, bu bölgenin Tarım Alan niteliğinde olduğunu ve SİT alanların barındırdığını belirterek etkinlik için uygun yer önerilerini de aylar öncesinden kamuoyuyla paylaşmış, fuar alanının İnciraltı bölgesi olarak seçilmesinin ardından da İdari Yargı’da dava hakkını kullanmıştır. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu olan müvekkil odanın, kamu yararını gerçekleştirmek ve İdarenin tüm etkinliklerinde “hukuka uygun davranması”nı sağlamak üzere dava hakkını kullanmasının, Anayasal bir hak olmanın da ötesinde yasal bir yükümlülüğünü yerine getirme anlamına geldiği kuşkusuzdur. Buna rağmen, müvekkil odanın İzmir Şubesi’nin dava yoluna gitmesi nedeniyle, hakkında "EXPO’ya kurşun sıkıldı" ve "Ayağımıza Kurşun sıkıldı" biçiminde kullanılan ifade ve başlıklar, müvekkil odanın kişilik haklarını ve haysiyetini zedelemeye yöneliktir. Ülkemiz, demokratik bir ülke olduğuna göre, dava açma hakkını kullanan meslek kuruluşları “kurşun sıkma” biçiminde itham edilmemelidir. “Kurşun sıkma” suçlaması, müvekkil odanın eylemleriyle ilintisi olmayan tek yanlı ve gerçeğe aykırı bir nitelemedir. Müvekkil Oda, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da idarenin tüm eylem ve etkinliklerinde “yasallık” denetimini sağlamak üzere, yasaların kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanmaya devam edecektir”

ifadelerini kullandı.

Yenigün / 18.01.2008