18 Eylül 2006 – Toplantı No: 20

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/20
Toplantı Tarihi               :  18.09.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Karar No – 1:

1/5000 Ölçekli İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonuna itiraz edilmesi için hazırlanan taslak metin hakkında görüşüldü ve metnin nihai hali ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurulmasına oy birliği ile,

 

Karar No – 2:

İzmir Kültürpark Yeraltı Otoparkı imar planı değişikliği ile ilgili davamız hakkında Av. Senih Özay tarafından iletilen ara mahkeme kararı hakkında yönetim kurulu bilgilendirildi ve gelişmelerin şubemizce takip edilmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:

Expo komisyonu çalışmaları hızlandırılarak, EXPO yer seçim kriterlerinin belirlenmesine ve İzmir'de alternatif EXPO alanlarında Gaziemir ve Buca Kaynaklar'da yer alan fuar alanlarında bir yerinde inceleme yapılmasına oy birliği ile

Karar No – 4:

Sekreteryasını yürüttüğümüz 6. Türkiye Şehircilik Kongresi için hazırlıklarının görüşülebilmesi adına 30 Eylül 2006 tarihi için Kongre Yürütme Kurulu üyelerine çağrıda bulunulmasına oy birliği ile,

Karar No – 5:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısında 25.09.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)