17 Şubat 2006 – Toplantı No: 01

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                       :  09/2006/01
Toplantı Tarihi                  :  17.02.2006 Salı
Oturum Başkanı                :  Sena ERKAN

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 9. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, aşağıdaki görev dağılımını, aşağıdaki biçimde gerçekleştirdiler:

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tolga ÇİLİNGİR'in, Yönetim Kurulu II. Başkanlığı'na Sabri YÜKSEL'in, Yönetim Kurulu Yazmanlığı'na Zühre ÇELİK'in ve Yönetim Kurulu Saymanlığı'na Ulaş Şansal KILIÇKAYA'nın adaylıkları sonucu yapılan oylama sonucunda, 9. Dönem Yönetim Kurulu;

  • Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tolga ÇİLİNGİR oy birliği ile,
  • Yönetim Kurulu II.Başkanlığı'na Sabri YÜKSEL oy birliği ile,
  • Yönetim Kurulu Yazmanlığı'na Zühre ÇELİK oy birliği ile,
  • Yönetim Kurulu Saymanlığı'na Ulaş Şansal KILIÇKAYA oy birliği ile,

Yürütme kurulu görev paylaşımı yapmışlardır.

Yürütme Kurulunda yapılan görev dağılımından sonra, 9. Dönem Yönetim Kurulumuz aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

Tolga ÇİLİNGİR Yönetim Kurulu Başkanı, Sabri YÜKSEL Yönetim Kurulu II.Başkanı, Zühre ÇELİK Yönetim Kurulu Yazmanı, Ulaş Ş. KILIÇKAYA Yönetim Kurulu Saymanı, Zeki YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi, Sena ERKAN Yönetim Kurulu Üyesi, Beril ÖZALP Yönetim Kurulu Üyesi.

Karar No – 2:

Şubemiz adına düzenlenecek olan sirkülerde Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tolga ÇİLİNGİR, Şube Yönetim Kurulu II.Başkanı Sabri YÜKSEL, Şube Yönetim Kurulu Yazmanı Zühre Çelik ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ulaş Şansal KILIÇKAYA'nın imzalarının bulunmasına; sirkülerde yer alan bu dört imzadan herhangi ikisinin birlikte imzası ile şube adına açılmış banka hesapları, temsilcilik banka hesaplarıyla kasalarından para çekmeye, şubemiz ve temsilciliklerimiz adına her türlü taahhüt ve tasarruflarda bulunmaya, her türlü akit ve işlemleri imzalamaya, bankalarda vadeli-vadesiz hesap açmaya ve kapatmaya, merkez-şube para sirkülasyonunda ikinci bir karara gerek görülmeksizin işlem yapmaya, kamu kuruluşları (PTT vb.) ile ilgili her türlü işlemde gerekli evrakları imzalamaya yetkilendirdiklerine ve yetkilendirebildiklerine oy birliği ile,

Karar No – 3:

9.Dönem Çalışma Programımızın oluşturulması için gerekli çalışmalara başlanmasına oy birliği ile,

Karar No – 4:

Odamız çalışanlarının maaşları ile ilgili bir iyileştirme yapılması konusunda Odamız Genel Merkezi'ne, Şubemiz Yönetim Kurulu'nca bir yazı yazılmasına oy birliği ile,

Karar No – 5:

Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının yedek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 21.02.2006 tarihinde saat:18:00'de şubemizde gerçekleştirilmesine oy birliği ile,

karar verildi.             

Tolga ÇİLİNGİR
(Başkan)
(İmza)

Sabri YÜKSEL
(II. Başkan)
(İmza)

Zühre ÇELİK
(Yazman)
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
(Sayman)
(İmza)

Zeki YILDIRIM
(Üye)
(İmza)

Sena ERKAN
(Üye)
(İmza)

 

Beril ÖZALP
(Üye)
(İmza)