17 Temmuz 2006 – Toplantı No: 15

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/15
Toplantı Tarihi               :  17.07.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin düzenleyeceği yaz kampına katılmak üzere öğrenci listesi belirlemek amacıyla duyurunun internet sitesi üzerinden yapılarak 28 Temmuz 2006 tarihine kadar yanıt beklenerek gelen isimlerin iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 2:

Odamız İzmir Şubesi mekanı için şube yönetim kurulu üyemiz Ulaş Kılıçkaya'nın yaptığı araştırmalar doğrultusunda elde edilen marka ve fiyat bilgileri değerlendirilmiştir. Klima cihazı ve buzdolabı konusunda alınan 3 fiyat teklifinin Odamız Genel Merkezine iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:

Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Çevre Düzeni Planı hakkında 14 Temmuz 2006 tarihine kadar gönderilecek olan meslek odası görüşleri hakkında bir hatırlatma yapılmasına, 19 Temmuz 2006 tarihinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde Avukat Güney DİNÇ ve ilgili oda temsilcilerinin katılacağı toplantıya yönetim kurulumuzun katılımının sağlanmasına ve 21 Temmuz 2006 tarihinde saat:13.00'te şubemizde kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın toplantısı düzenlenmesine oy birliği ile,

 

Karar No – 4:

6. Türkiye Şehircilik Kongresi Hakkında 21 Temmuz 2006 tarihinde bir basın açıklaması yapılmasına oy birliği ile,

 

Karar No – 5:

Odamız İzmir Şubesi mekanı için klima cihazı ve buzdolabı alınması konusunda alınacak 3 fiyat teklifi çalışmalarının hızlandırılmasına ve bir sonraki toplantıda yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile,

Karar No – 6:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısına, Şubemiz Meslek İçi Eğitim Semineri komisyonunun davet edilmesine ve 17.07.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)