16 Ekim 2006 – Toplantı No: 22

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2006/22
Toplantı Tarihi               :  16.10.2006
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Allianoi Antik kentinin DSİ tarafından inşa edilecek Yortanlı Barajı suları altında kalacak olmasına ilişkin güncel gelişmeler hakkında görüşüldü.
  • TMMOB’un 14 Ekim mitingi ve aynı tarihli Odamız Danışma Kurulu hakkında bilgi verildi.
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı çalışmaları hakkında görüşüldü.
  • Mavişehir’de TOKİ tarafından imar planı revizyonları yapılan bölgenin durumu hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:

Odamız Genel Merkezinden, Marmaris’teki revizyon imar planlarına ilişkin iletilen fax metni görüşüldü. Konu hakkında Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Zühre Çelik, Sena Erkan ve Zeki Yıldırım’ın araştırmada bulunmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

 

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

 

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)