15 Mart 2006 – Toplantı No: 05

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/05
Toplantı Tarihi                :  15.03.2006 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

 

Karar No  –  1:

Meslektaşlarımızın çalışma alanlarında ve işyerlerinde karşılaştıkları sorunları ifade edecekleri; mesleğimizin sorun alanlarına yönelik çözümler için yasal ve yönetsel mevzuatta, Odamızın çalışma sisteminde ve mesleki uygulama pratiklerinde ürettikleri çözüm önerilerini aktarabilecekleri bir dizi toplantıdan oluşacak bir meslek içi tartışma seminerleri düzenlenmesine, bu seminerlerin 30.03.2006, 06.04.2006 ve 04.05.2006 tarihlerinde Saat:18.30'da başlamasıyla ilgili olarak da Konak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezine bir yazı yazılmasına oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

07.03.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile makamında yapılan görüşmede, Şube Yönetim Kurulu olarak gündeme getirdiğimiz 6. Türkiye Şehircilik Kongresi ile ilgili destek sözünün, 18-19 Mart 2006'da Genel Kurulu yapılacak Odamız Genel Merkezi'ne yazılı bir belge olarak iletilmesi amacıyla söz konusu desteği içeren bir yazının hazırlanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yazı alınmasına oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Dünya Şehircilik Günü kutlamaları çerçevesinde her yıl düzenlenen kolokyumların 30.sunun 6. Türkiye Şehircilik Kongresi olarak İzmir'de düzenlenmesi için Odamız Genel Merkezi ile Şubemiz arasındaki görüşmelerin devam ettiğini; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) fiziksel koşullarındaki geçici durumdan kaynaklanan nedenlerden ötürü, Kongre organizasyonunun Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması için söz konusu üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne bir öneri götürüldüğünü ve Bölüm Kurulu'nca bu önerinin kabul edildiğini; İYTE Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün 6. Türkiye Şehircilik Kongresi'ne görüş ve bilimsel destek vermesinin, bu organizasyonun kapsamına ve işleyişine büyük katkılar sağlayacağını; Bölüm ve Şubemiz arasındaki ortak çalışmalara önemli bir ivme olması açısından verilecek desteğe gereksinim duyulduğunu;

ifade eden ve bu konudaki görüşlerinin istenildiği bir yazının İYTE Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığına yazılmasına oy birliği ile,

Karar No – 4:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 03.04.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Neşe Edebali‘nin istemi üzerine, Konak Belediyesi İmar Komisyonu'nda alınan kararlara ilişkin bilgilendirme ve görüşme yapıldı.
  • 18-19 Mart 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Odamız Genel Merkezi 24. Olağan Genel Kurulu'na katılım hakkında şube yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi.            

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

 

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

 

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)