14 Ocak 2008 – Toplantı No: 55

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2008/55
Toplantı Tarihi               :  14.01.2008 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • 24.08.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonuna karşı Şubemizce ilgili idare mahkemesinde açılan dava sonucunda mahkeme heyetince alınan karar görüşüldü.
  • İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasına göre uygulama birliğini sağlamak ve kent bütününde çok katlı otopark yapımını özendirmek amacı ile alınan 01.12.1994 tarih ve 05/257 sayılı meclis kararının iptali istemiyle ilgili idare mahkemesinde Şubemizce açılan davada mahkeme heyetince alınan karar görüşüldü. Konuyla ilgili dava açma isteğimizin (usulden) reddolduğu görüldü.

 Karar No – 1:
Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulunun aşağıda belirlenen gündem çerçevesinde ve aşağıdaki tarihlerde yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM:
BİRİNCİ GÜN
1-  Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2-  Saygı Duruşu,
3-  Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü,
4-  Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
5-  Konuk Konuşmaları,
6-  Çalışma Raporunun Sunulması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Aklanması,
7-  Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi,
8-  Yeni Dönem Çalışmaları İçin Dilek ve Öneriler,
9-  Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması,
İKİNCİ GÜN
10-Seçimler ve Kapanış. 

ÇOĞUNLUK ARAMA KOŞULU iLE YAPILACAK,
Genel Kurul Toplantısı
Tarih: 09.02.2008 Cumartesi
Saat: 14:00
Yer: Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 
1441 Sk. No:2 Çetindağ Apt.  K.3 Da:11
35220 Alsancak/İZMİR

Yönetim Kurulu Seçimi
Tarih: 10.02.2008 Pazar
Saat: 09:00 -17:00 Arası
Yer: Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
1441 Sk. No:2 Çetindağ Apt. K.3 Da:11
35220 Alsancak/İZMİR

9 ŞUBAT 2008 GÜNÜ ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI SONUCU YAPILAMAYAN GENEL KURUL VE SEÇİMLER, AŞAĞIDAKİ TARİH VE YERDE ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN KATILANLARLA YAPILACAKTIR.
Genel Kurul Toplantısı
Tarih: 16.02.2008 Cumartesi
Saat: 14:00
Yer: İzmir Tabip Odası
 Prof.Dr. Nusret FİŞEK Cad.  No:5
Alsancak / İZMİR

Yönetim Kurulu Seçimi
Tarih: 17.02.2008 Pazar
Saat: 09:00 -17:00 Arası
Yer: Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
1441 Sk. No:2 Çetindağ Apt. K.3 Da:11
35220 Alsancak/İZMİR

 

Karar No  –  2:
16.03.2007 tarih ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.315 sayılı Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle ilgili idare mahkemesinde Şubemizce açılan davada mahkeme heyetince alınan ara karar görüşüldü. Aynı davada, davalı idare tarafından mahkeme heyetine sunulan savunma metni görüşüldü. İlgili savunma metnine Şubemiz cevabının süresi içinde iletilebilmesi için Şubemiz “Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu”nun 19.01.2008 günü toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Karar No  –  3:
Konak, Alsancak – Mersinli, 3324 ada 123 parseldeki plan değişikliği ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Süs Bitkileri Fidanlığı olarak kullanılan arsanın Adalet Bakanlığı’na devredilerek inşaat alanının 20 kat artırılması hakkında Konak Belediyesi nezdinde 15.10.2007 tarih ve 35.07.0135 sayılı yazımız ile gerçekleştirdiğimiz itirazımız akabinde geçen süre içinde ilgili idare tarafından tarafımıza resmi bir cevap ulaşmaması ve bu durumun itirazımızın reddolduğu anlamını taşıması nedeniyle, söz konusu plan değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Konak Belediyesi’ne karşı ilgili idare mahkemesinde Şubemizce süresi içinde dava açılmasına, davanın açılabilmesi için Odamız Genel Merkezinden tarafımıza yetki verilmesinin talep edilmesine, davanın ilgili diğer TMMOB birimleri olan Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte açılabilmesi için kendilerinden görüş sorulmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)