14 Mart 2007 – Toplantı No: 34

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                      :  09/2007/34
Toplantı Tarihi                :  14.03.2007 Çarşamba
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • 15.02.2007 tarihinde vefat eden 1248 sicil numaralı üyemiz Hülagü Bulguç anısına düzenlenmesi düşünülen anma etkinliği için Erkal Serim, Cemal Arkon, Semahat Özdemir, Öztürk Başarır, Özcan Altaban ile irtibata geçilebileceği; etkinlik organizasyonu konusunda Yıldırım Oral'ın bir ön çalışma yürütme isteğini iletmiş olması üzerine, kendisinin gerçekleştireceği çalışmalardan sonra konunun Yönetim Kurulumuzca karara bağlanabileceği görüşüldü.
  • 5216 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılacak planların müelliflerinde hangi gruba ait yeterlilik belgesi aranacağı konusuna ilişkin yürütülecek araştırma çalışmasının hızlandırılması ve gerekli görüldüğü taktirde konu hakkında Genel Merkezimize danışılması gerekliliği görüşüldü.
  • Konak Belediyesinde çalışan meslektaşlarımızın Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Yıldırım'dan istedikleri, belediyelerde geçici işçi statüsünde çalışmakta olan meslektaşlarımızın 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre "vekil memur" olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği konusunda bilgilendirme üzerine; Sabri Yüksel'in, bu konuda bir araştırma yaparak, edindiği bilgi/belgeyi Zeki Yıldırım'a iletmek suretiyle Konak Belediyesinde çalışan meslektaşlarımızın bilgilenmesinin  sağlanabileceği görüşüldü.

Karar No  –  1:

"İnciraltı" olarak açıklanan EXPO 2015 yer seçim kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen İnciraltı – Bahçelerarası Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları konusunda oluşturulan Şube görüşümüzün, 17 Mart 2007 Cumartesi günü konuyla ilgili bir Basın açıklaması yapılarak kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:

Mavişehir bölgesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen planlama çalışmaları ve yöre halkının bu konudaki sıkıntıları hakkında Mavişehir semt sakinleri ile görüş alışverişinde bulunularak Şubemizden konuya ilişkin bir rapor hazırlanması talepleri görüşüldü. Şubemizce konuya özel bir rapor hazırlanamayacağına, ancak Şube görüşü oluşturulabilmesi amacıyla bölgeye ilişkin 1997-2003-2006 yıllarında onanan imar planı revizyonları ile henüz hazırlanmakta olan revizyon taslağı üzerinde bir ön inceleme yapılması için Beril Özalp, Gülçin Şahin ve Berrin Arıcan'ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

1/100.000 ölçekli Manisa – Kütahya – İzmir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planını incelemek üzere oluşturulan "Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu"nun ilk toplantısının 24 Mart 2007 Cumartesi günü saat 11.00'de Şubemizde gerçekleştirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Bodrum Temsilciliğimiz tarafından iletilen "Muğla Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" hakkında 24 Mart 2007 günü yapılacak bilgilendirme toplantısı duyuru ve davetine ilişkin; 24 Mart 2007 günü Şubemizin "Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu" toplantısı düzenlenmiş olması nedeniyle, söz konusu bilgilendirme toplantısına Şubemizce katılım gösteremeyeceğimiz konusunda Bodrum Temsilciliğimize bilgi verilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

TMMOB İKK'dan iletilen Halı Saha Ahmet Piriştina Futbol Turnuvası düzenlenmesi duyurusu hakkında TMMOB İKK'ya söz konusu turnuvaya katılacağımızın bildirilerek konuyla ilgili detaylı bilgi alınmasına ve üyelerimize çağrı yapılarak turnuvaya katılmak üzere isim belirlenmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)