13 Mayıs 2008 – Toplantı No:9

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No             :  10/2008/09
Toplantı Tarihi        : 13.05.2008 Salı
Oturum Başkanı      :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:
Görüşülen Gündem Maddeleri
• 10.05.2008 tarihinde düzenlenen Şubemiz 10. Dönem 1. Danışma Kurulu hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
27.02.2008 tarih ve 35.08.0074 sayılı yazımız ile itiraz ettiğimiz; İzmir, Konak, Akdeniz Mahallesi, 81 pafta, 999 ada 81 parsel ve 1716 ada 1 parsel imar planı değişikliği hakkında görüşüldü. Yasal süresi içinde ilgili kurumdan herhangi bir cevap alınamaması halinde dava açılabilmesi için dava dilekçesine esas olacak taslak metnin oluşturulması için Nehir Yüksel ve Zeki Yıldırım’ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Konak Alsancak Mah. 1823 ada, 17 parselin Resmi Tesis Alanından çıkarılarak 0.40/3.50 yapılaşma koşullu Tali İş Merkezi Alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılan ve 21.04.2008 tarihinde Konak Belediyesi’nce askıya çıkarılan imar planı değişikliğine, yasal süresi içinde Konak Belediyesi nezdinde itiraz edilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Üyemiz Ercüment Şahin tarafından 09.05.2008 tarih ile iletilen dilekçe görüşüldü. Dilekçeye konu hususların araştırılmasından sonra konunun değerlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
Şubemiz NetCad Meslek İçi Eğitim Seminerlerinin 4. döneminin tamamlanmasının ardından 3. ve 4. dönem katılımcılarının isimlerinin belge düzenlenmek üzere Genel Merkezimize ve NetCad firmasına bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:
Şubemiz NetCad Meslek İçi Eğitim Seminerlerinin 5. Döneminin başlatılması için öncelikle ArcGIS seminerlerinin düzenlenebilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanmasının beklenmesine ve konunun bu aşamadan sonra değerlendirilmesine oy birliği ile,

karar verildi.