13 Ağustos 2006 Toplantı No: 17 (Gen. Mrkz. ile Ortak)

Yönetim Kurulu Toplantısı
(İzmir Şube – Genel Merkez ortak toplantı) 

Toplantı No                     :  09/2006/17
Toplantı Tarihi                :  13.08.2006 Pazar
Oturum Başkanı            :  Buğra Gökçe

Toplantıya Katılanlar: Buğra Gökçe, Funda Erkal, İbrahim Gündoğdu, Yaser Gündüz, A. Cenap Yoloğlu, Özlem Çelik, Tolga Çilingir, Sabri YükselUlaş Şansal Kılıçkaya, Zühre Çelik, Hakan Küçükkılıç

Toplantı Kararları:

1. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA

1.1. Şubemiz personel alımı talebi hakkında:  Kasım ayı sonuna kadar tam zamanlı olarak çalışacak; Kasım ayı sonunda performansı doğrultusunda devamlılığı yeniden değerlendirilmek üzere İzmir Şube personel kadrosuna yeni bir şehir plancısı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

1.2. 1/25.000 – 1/100.000 ölçekli planlar hakkında yapılan çalışmalar hakkında:  

  • Son dönemde hazırlanan söz konusu planlarla ilgili olarak hazırlanan çalışma tablosunun 03/613 sayılı 24.07.2006 tarihli yazımız ilgi tutularak şube başkanlıklarına gönderilmesine ve bu doğrultuda çalışma alanları içinde yapılan planlarla ilgili olarak tablonun tamamlanmasına Genel Merkezce oybirliği ile karar verildi.
  • Konunun serbest şehir plancıları komisyonuna gelen çalışmalar ile incelemek üzere iletilmesine oybirliği ile karar verildi

1.3. Bodrum İlçe Temsilciliği’nin 1/100.000 ölçekli Bölge Planı yapımını üstlenen müellif Semra Kutluay Planlama Bürosunun hazırladığı sözleşmeye ilişkin inceleme talebi üzerine;

Yapılan İşin İçeriği İncelenerek Kamu Zararı Davası Açılıp Açılamayacağına Bakılmasına Genel Merkezce konunun incelenmesi hususunda Genel Merkezce oybirliği ile karar verildi

1.4. Sibel Karakaş tarafından Resmi kurumlara hibe iş yapılması hakkında:  

Sibel Karakaş tarafından söz konusu plan mesleki denetime getirildiğinde, Muğla MDG Barış Çerçi tarafından planın bahse konu olacak şekilde yapılıp yapılmadığının incelemesi hakkında, Mesleki Denetim Görevliliğine yazı yazılmasına;  Sibel Karakaş'a söz konusu planın en az ücret denetiminden muaf olabileceğinin ve sembolik bir fatura kesilmesinin gerektiğinin bildirilerek, mesleki denetime gitmesi hakkında yazı yazılmasına Genel Merkezce oybirliği ile karar verildi.

2. HUKUK KONULARI:

  • Genel Merkezden, 1/25000 ölçekli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan Çeşme-Alaçatı Çevre Düzeni Planı ile Kuşadası Dava Yetki Talebinde bulunuldu. 
  • Hukuk Danışmanı Talebi konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu ile görüşüldü.

 

3. MALİ KONULAR

  • Temsilciliklerin Kendi Kasalarının Oluşturulması hakkında:

– İBRAHİM GÜNDOĞDU, mekan konusu TMMOB VE İKK düzeyinde çözmek için çalışmalara başlanıldığını belirtti.    
– Temsilciliklere, harcamaları faturalandırıldığında ödeneceği konusunda yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi.  
– Temsilciliğin, etkinlik yapacağı zaman bağlı bulunduğu şubeyi bilgilendirerek, yapılacak harcamalar konusunda bilgi vermesi gerektiği tartışıldı.  


4. ETKİNLİKLER
 

4.1. Dünya Şehircilik Günü hakkında: 

-Öğrenci Yarışması hazırlığı konusu görüşüldü.
-Koruma Sempozyumu konusu görüşüldü. 


5. ŞUBE -TEMSİLCİLİK – GENEL MERKEZ İLİŞKİLERİ

KATILIMCILAR: ERCAN ÇINAROĞLU, MÜRVET TOPÇU BAŞIHOŞ, İSA  KARAYİĞİT

  • Fethiye Mesleki Denetimi hakkında:

ERCAN ÇINAROĞLU: Fethiye belediyesi ile Fethiye mesleki denetim görevlisi arasında bir bağlantı olduğunu ve bu nedenle iş yapmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

  • Denizli Bütünşehir Yasası hakkında bilgilendirme yapıldı.
  • 17 AĞUSTOS DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ HAZIRLIĞI hakkında:

Bu konuda çalışmalarına başlanılması gerektiği belirtildi,

  • YAYIN KURULU hakkında:

16 EYLÜL 2006 tarihinde Yayın Kurulu Toplantısı yapılması önerildi

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

 

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

 

Sena ERKAN
Üye
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(KATILMADI)