1/25.000 İKBNİP’na Dava açtık !

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında, 16.03.2007 tarih ve 01.315 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planını incelemek ve değerlendirmek üzere Şubemizde oluşturulan Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonunumuzun yaptığı toplantılarda oluşturulan rapor üzerine, 27 Nisan 2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itirazda bulunmuştuk. Ancak geçen süre boyunca…

 

itirazımıza bir yanıt verilmemiştir. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planına yasal süresi içinde 12.09.2007 tarihi itibari ile dava açmış bulunuyoruz. Dava dilekçemizi görmek için tıklayınız.