12 Haziran 2007 – Toplantı No: 43

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/43
Toplantı Tarihi               :  12.06.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Mazlumder’in 08.06.2007 tarihli faks mesajıyla iletilen, “Mülteci Sorunu ve İzmir Örneği Atölye Çalışması” çağrısı hakkında bilgi verildi.
  • Tire Bor Hareketi’nden 08.06.2007 tarihinde iletilen faks mesajı hakkında bilgi verildi.

Karar No  –  1:
Şubemizde gerçekleştirilecek olan Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri kapsamında eğitmenlik görevi üstlenmek üzere aday isimlerin Deniz Avşar, Banu Dayangaç, İlgi Atay, Dilek Yaşar Dilek, Hüseyin Çırak, Can Türedi, Kağan Akçay ve Utku Cihan olarak belirlenmesine; adı geçen Şehir Plancılarının, Yönetim Kurulumuzla görüşmek üzere davet edilmesine ve aralarından seçilecek isim ya da isimlerin Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri kapsamında eğitmen olarak görevlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Şehir ve Bölge Planlama  Bölümü Mezuniyet Törenlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olması nedeniyle, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemiz tarafından, Bölümleri başarı ile bitiren ilk üç öğrenciye plaket verilmesine; bunun yanı sıra 2007 yılı Bahar Yarıyılı’nda son sınıf son projeleri için Şubemizce verilmesi gelenekselleşmiş olan Ahmet Piriştina Onur Ödüllerinin verilmesine, onur ödülü sahiplerinin DEÜ ve İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri bitirme projeleri sahipleri arasından seçilebilmesi için, DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Projesi Jürisinde Tolga Çilingir ve Sena Erkan’ın, İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf Projesi Jürisinde Ulaş Kılıçkaya ve Ömer Selvi’nin görevlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Üyemiz Hitay Baran’ın Şubemiz Yönetim Kurulu ile görüşme talebi doğrultusunda kendisinin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına davet edilebileceğine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Çetindağ Apartmanı Yöneticisi Enfes Kocatürk’ün; Çetindağ Apartmanı ile İzmir Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) arasında, “kuyu atık su” aboneliği borçları nedeniyle görülen davanın İZSU lehine sonuçlandığı ve söz konusu borçların birim başına belirlenen hisse miktarlarına göre ödenmesi gerektiğini ve Şubemizce ödenmesi gereken aylık tutarın 274,00 YTL olarak belirlenmiş olup, ödemelerin Mayıs 2007 tarihinden başlayarak bir yıl süreceğini bildiren 03.05.2007 tarihli yazısı ve konu ile ilgili olarak şubemizce gerçekleştirilen araştırma sonuçları görüşüldü. Çetindağ Apartmanının “kuyu atık su” aboneliği dâhilinde hiçbir kullanımımız, dolayısıyla söz konusu giderlerde katkımız bulunmamış olmasına ve bu giderlere ilişkin resmi ve hukuki süreçlere dair zaman içinde tarafımıza hiçbir bildirimde bulunulmamış olmasına rağmen, talep edilen tutarları ödeme sorumluluğumuz hukuki olarak sabit görülmüş olup, tarafımıza bildirilen ödemelerin gerçekleştirilmesine, konunun Odamız Genel Merkezi Yönetim Kurulu’na bildirilmesine ve Odamız Genel Merkezi’nin gerek gördüğü taktirde konunun hukuki boyutlarına ilişkin araştırma yapmasının uygun olabileceğine oy birliği ile,    

Karar No  –  5:
Şube Sekreter Yardımcımız Hakan Küçükkılıç’ın, 25.06.2007–29.06.2007 tarihleri arasında izin kullanma isteminin kabul edilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)