12 Haziran 2006 – Toplantı No: 10

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/10
Toplantı Tarihi               :  12.06.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

Şubemiz adına T.C. mahkemelerine yönetim kurulunca kararlaştırılan tüm davaları açmaya ve bu davalara ilişkin evrakları imzalamaya şube yönetim kurulunda görevli olan ve imza sirkülerinde ismi bulunan herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yetkilendirilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

Şubemiz toplantılarının her hafta Pazartesi günleri yapılarak rutin hale getirilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  3:

EXPO konusunda şubemiz görüşlerinin oluşturulabilmesi amacıyla DEÜ ŞBP son sınıf öğrencisi Oya Kokum'un ve Gaziemir Belediyesi'nde görevli olan ve aynı zamanda şube yönetim kurulu yedek üyesi Devrim Sarıtaş'ın bir sonraki toplantıya davet edilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  4:

Üyemiz Meral Baysal'ın şubemize bağışlamış olduğu su sebili cihazı için kendisine bir yazı ile teşekkür edilerek cihazın demirbaş listesine kaydedilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

İzmir ili, Narlıdere İlçesi, Sahil Evleri – İnciraltı – Bahçelerarası bölgesine ilişkin toprak yapısı ve toprak kalitesi değerlerine ilişkin bilgilerin ve ayrıca bölgenin tarımsal amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bölgeye ilişkin değerlendirmelerin ve gerekli dokumanların 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında İzmir İl Tarım Müdürlüğünden yazılı olarak istenmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  6:

Üyelerimiz ile iletişimi güçlendirmek amacıyla internet üzerinden kısa mesaj gönderme işlemi için SMS firmalarının sonraki toplantılara davet edilerek konu hakkında bilgi alınmasına ve fiyat araştırması yapılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Şubemiz mekan gereksinimleri kapsamında, gereksinimler arasında bulunan klima cihazı ve buzdolabı alımı konusunda şube saymanı Ulaş Kılıçkaya'nın yetkilendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  8:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 19.06.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi. 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)