1/100000 Ölçekli Denizli-Aydın-Muğla Planı için Danışma Kurulumuz toplandı.

Semra Kutluay ve ekibi tarafından hazırlanan 1/100000 Ölçekli Denizli-Aydın-Muğla Çevre Düzeni Planı için Danışma Kurulumuz Cumartesi günü İzmir'de toplandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin sorumlu olduğu bölgede yer alan Aydın-Denizli ve Muğla illerinde mesleklerini sürdüren şehir plancılarının da katıldığı toplantıda plan müellifi Semra Kutluay katılarak plan hakkında bilgiler verdi.

17 Şubat 2007 Cumartesi günü saat 14.00'te İzmir Salhane Tepekule Kongre, Sergi ve İş Merkezi'nde başlayan Danışma Kurulu toplantısına…

Aydın-Denizli-Muğla ve Bodrum illerinde bulunan İl Temsilcilerimizin, üyelerimizin ve bazı ilgili meslek odalarından yaklaşık 40 kişilik bir katılımın olduğu toplantıda planı hakkındaki görüşler paylaşıldı, eleştirilere ve sorulara cevaplar arandı. ImageÖzellikle (İ) İrdelenecek lejantının bulunduğu bazı yörelerde yapılması düşünülen uygulamanın nasıl olacağını konusu Semra Kutluay’a sorulan soruların başında gelmekteydi. Daha sonra plana yönelik önerilerin sunularak devam ettiği toplantı sonucunda 1/100000’lik Çevre Düzeni planlarının ülkemizde gerçekleşen üst ölçekli planlarda bir ilk olmasının büyük bir şans olması ve bunun iyi değerlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.