11 Mart 2008 – Toplantı No: 3

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No              :  10/2008/03
Toplantı Tarihi         :  11.03.2008 Salı
Oturum Başkanı       :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Kararları:
Görüşülen Gündem Maddeleri
• Şubemiz 10. Dönem yönetim kurulu çalışma programının oluşturulması ve işbölümü hakkında görüşüldü.
• İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtığımız davada PMO’nun müdahil olma istemi hakkında görüşüldü.
• 8 Nisan 2008 tarihinde İZROM Derneği tarafından düzenlenecek olan panel hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
T.C. Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 06.03.2008 tarihinde iletilen; “Mahkememizde görülen tahliye davası nedeniyle 20/03/2008 günü saat 15:00’da yapılacak olan keşfimiz için Odanıza kayıtlı Şehir Plancısı bir bilirkişinin mahkememizde hazır edilmesinin temini rica olunur” şeklindeki istem üzerine; Sulh Hukuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapacak Şehir Plancılarının Odamızca belirlenmesine yönelik bir çalışma bulunmaması nedeniyle, önceki tarihlerde Odamız Kamulaştırma Bilirkişiliği eğitimlerine katılarak İzmir ili listelerinde yer alan üyelerimizin, sicil numarası esas alınarak sıra ile aranması ve konu hakkında bilgilendirilmesi yöntemi ile görev almayı kabul edecek ilk üyemizin söz konusu istem ile ilgili olarak görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında çalışmalar yürütmek üzere, Burcu Sılaydın, Aslı Özaylak, Sabri Yüksel, Özlem Şenyol, Nehir Yüksel’den Oluşan bir komisyon kurulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri 4. Döneminin, 2008 Mart ayının son haftasında başlatılmasına, ileriki tarihlerde başlatılması düşünülen ArcGIS Meslek İçi Eğitim Semineri ile ilgili hazırlık ve çalışmaları yürütmek üzere Yönetim Kurulu Üyemiz Ömür Saygın’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
2 Nisan 2008 tarihinde düzenlenecek olan “İzmir Sahne Sanatlarında Mekân Sorunu” başlıklı panele Odamızı temsilen katılmak üzere Üyemiz Şebnem Gökçen Dündar’ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

karar verildi.