11 Mart 2006 – Toplantı No: 04

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/04
Toplantı Tarihi                :  11.03.2006 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

 

Karar No  – 1:

Yeniden hazırlanan İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonu'nda (Alsancak-Liman Arkası-Salhane-Turan Bölgesi) yoğunluk artırımı konusunun 13.03.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce görüşüleceğine ilşkin duyumlarımız üzerine, Yönetim Kurulunca sosyal ve teknik altyapı olanaklarının arttırılmadan inşaat yoğunluğu arttırımına gidilmek istenmesi hakkında itirazlarımızı ve çekincelerimizi anlatan bir basın açıklaması yapılmasına,

Karar No – 2:

 17.02.2006 tarihinde askıya çıkan ve İzmir Kültürpark'ta yeraltı otoparkı yapılmasına olanak sağlayan plan değişikliğine ilişkin Konak Belediyesi'ne itirazda bulunulmasına oy birliği ile,

 

Karar No – 3:

Öztürk Hukuk Bürosu'ndan gelen 06.03.2006 tarihli yazıda, bir davaya esas olmak üzere, şehir plancılarının farklı nitelikteki planlama alanlarında işlem yapma yetkileri, asgari yetkileri ve sahip olmaları gerekli yetki belgelerinin sorulduğu, 3 meslektaşımız özelinde yeterlilik belgeleri ile ilgili olarak bilgi istendiği anlaşıldığından, yöneltilen soruların yanıtlarının Müellif Yönetmeliğinde mevcut olduğu, bilgi istenen üç meslektaşımızın Odamıza kayıtlı olup olmadıklarına ilişkin bilginin iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 4:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 15.03.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(KATILMADI)