10 Temmuz 2007 – Toplantı No: 45

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/45
Toplantı Tarihi               :  10.07.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:
Şubemizde gerçekleştirilecek olan Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri kapsamında eğitmenlik görevi üstlenmek üzere belirlenen ve Şube mekânımızda Netcad Temsilcisi tarafından düzenlenen iki günlük bir seminerle Netcad yazılımı ve eğitmenlik konularında bilgilendirilen adaylar olan Can Türedi, Kağan Akçay, Utku Cihan, Deniz Avşar ve İlgi Atay ile bire bir mülakat yöntemi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda Can Türedi ve Kağan Akçay’ın Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri eğitmenleri olarak belirlenmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri eğitmenlerimizin alacağı ücretle ilgili olarak Genel Merkezimizden iletilen yazıda belirtilen ders saati başına 17.5YTL ücretin bir üst limit olarak kabul edilerek eğitmenlerle saat başına 15YTL üzerinden bir anlaşma yapılmasının Genel Merkezimize önerilmesine; Şubemizin Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri konusundaki hassasiyeti nedeniyle derslerin sağlıklı ve düzenli yürümesi adına ve mezun olan üyelerimizin çalışma hayatında programı iyi bir şekilde kullanabilmesi için eğitmenlerin denetimi, kontrolü ve koordinasyonunun sağlanması adına Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Yıldırım’ın yetkilendirilmesine; koordinasyon görevi karşılığının toplam 400YTL. olarak taktirinin Genel Merkezimize önerilmesine; seminer için Şube mekânımızın kullanılması nedeniyle şube çalışanlarının dönüşümlü olarak seminer saatlerinde şube mekânında bulunarak mekânın denetim ve güvenliğini sağlaması ve bu sebeple doğacak fazla mesai ücret haklarının kendilerine ödenmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

 

 

 

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)