10 Temmuz 2006 – Toplantı No: 14

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/14
Toplantı Tarihi               :  10.07.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

Odamız Genel Merkezinden gelen 19 Haziran 2006 tarihli yazı ile Odamız Yayın Kuruluna Ankara dışında da isimlerin eklenmesi istemi konuşu görüşüldü ve Odamız Yayın Kuruluna Şubemiz adına Tolga Çilingir ve Ulaş Kılıçkaya'nın isimlerinin bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No – 2:

İzmir Şubemizde gelişen olaylar ve yerel gündemde yaşanan hukuki konular için Şubemizin birlikte çalışacağı bir avukatla anlaşılabilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılmasına ve konu hakkında bilgi edinilmesine oy birliği ile,

Karar No – 3:

İzmir'de kurulan Kalkınma Ajansı ile ilgili bir sonraki toplantıda Zühre Çelik'in şube yönetim kuruluna bilgilendirme yapmasına oy birliği ile,

Karar No – 4:

Muğla İl Temsilciliğimizden gelen yazı ile Muğla-Aydın-Denizli bölgesinin 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ve müellifi olan Semra Kutluay'ın katılacağı, 15 Temmuz 2006'da Muğla'da gerçekleştirilecek olan toplantıya yönetim kurulumuzdan katılım sağlanmasına ve Odamız Genel Merkezi'ne bilgi verilmesine oy birliği ile,

 

Karar No – 5:

Odamız İzmir Şubesi mekanı için klima cihazı ve buzdolabı alınması konusunda alınacak 3 fiyat teklifi çalışmalarının hızlandırılmasına ve bir sonraki toplantıda yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile,

Karar No – 6:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 17.07.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(KATILMADI)