10 Aralık 2007 – Toplantı No: 53

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/53
Toplantı Tarihi               :  10.12.2007 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • 15-16 Aralık tarihlerinde Odamızca İzmir’de (TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde) düzenlenecek olan Kamulaştırma Bilirkişiliği Meslek İçi Eğitim Semineri hazırlıkları hakkında görüşüldü.
  • Odamız Genel Kurul Takvimi ve hazırlık süreçleri hakkında görüşüldü.
  • Konak, Alsancak – Mersinli, 3324 ada 123 parseldeki plan değişikliğine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz itirazımız sonrasında değerlendirmelerde bulunuldu.

 Karar No  –  1:
Manisa-Kütahya-İzmir 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na 29.08.2007 tarih ve 35.07.0121 sayılı yazımız ile, Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na 05.11.2007 tarih ve 35.07.0122 sayılı yazımız ile gerçekleştirdiğimiz itirazlarımızın akabinde geçen süre içinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, itirazlarımız göz önüne alınarak, söz konusu planların bu yönde değiştirilip düzeltildiği yönünde bir bilgi verilmediği veya bu yönde herhangi bir işlem tesis edilmediği gibi itirazlarımızın değerlendirilip değerlendirilmediği yönünde de tarafımıza resmi bir bilgi ulaştırılmayarak ilgili itirazlarımızın reddolması sebebiyle anılan planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ilgili mahkemesinde dava açmak hakkımız doğduğu görüldü. Anılan planların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ilgili mahkemesinde dava açılması hususunda gereğinin yapılması için konunun Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
16.03.2007 tarih ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.315 sayılı Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın, geçen süre içinde dağıtımının yapılmamış olduğunun görülmesi üzerine, ilgili idareye konu hakkında yasal sorumluluklarının hatırlatılması için konu hakkında araştırma yapılmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
İnciraltı Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Şubemizce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Danıştay’da açılan dava ile ilgili olarak yerel basın organlarında yer alan ve Şubemizi hedef alan rencide edici haber ve yorumların sahipleri ile ilgili olarak Odamızca hukuki girişimlerde bulunulması konusunun, 16 Aralık 2007 tarihinde İzmir’de bulunacak Odamız Yönetim Kurulu üyeleri ve Odamız Hukukçuları ile yapılacak görüşmede şifahi olarak önerilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
Şubemizin mekan kirası konusunda Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya’nın mekan sahibi ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda, mekan sahibi tarafından 2008 yılı için kira bedelinde 75,00-YTL artış yapılarak kira bedelinin 825,00-YTL olması konusunda iletilen talep olumlu bulunarak, konu hakkında Odamız Genel Merkezine bilgi verilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
TMMOB tarafından 6-7-8-9 Mart 2008 tarihleri arasında, düzenlenecek olan “Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu 2008” konusunda Bodrum Temsilciliğimizden 07.12.2007 tarih ve 48B2007/44 sayılı yazı ile iletilen talep üzerine, Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’in odamız adına sempozyumda bir bildiri sunmasına, Şube Yönetim Kurulu Saymanımız Ulaş Ş. Kılıçkaya’nın da sempozyumun Danışma Kurulunda yer almak üzere önerilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
Şubemiz Aralık ayı gelirlerinin genel ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş olması göz önüne alınarak, şubemizde ihtiyaç duyulan büro sandalyesi, bilgisayar, dijital ses kayıt cihazı, harici disk, kitaplık modülleri ve mobil telefon cihazlarının alımı konusunda Genel Merkezimizden talepte bulunabilmek için gerekli fiyat araştırmasının Şube Yönetim Kurulu Saymanımız Ulaş Ş. Kılıçkaya ve Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan tarafından yürütülmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)