09 Mart 2007 – Toplantı No: 33

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/33
Toplantı Tarihi               :  09.03.2007 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının, Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonuna Şubemiz itirazının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince "olumsuz" bulunduğunu belirten yazısı görüşüldü.
  • Tolga Çilingir, 3 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Danışma Kurulu hakkında bilgi verdi.
  • Zühre Çelik ve Beril Özalp 07 Mart 2007 Çarşamba günü gerçekleştirilen TMMOB İKK Toplantısı hakkında bilgi verdiler.

Karar No  –  1:

Basına yansıyan; EXPO 2015 yer seçimi konusunda Hükümet düzeyinde "İnciraltı" kararı verildiği yönündeki haberlere ilişkin olarak, 13.03.2007 ve 20.03.2007 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek İnciraltı – Bahçelerarası Mahallelerini kapsayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Koruma Amaçlı İmar Planı çalışması toplantılarının tamamlanmasının ardından EXPO yer seçimi ve İnciraltı önerilerimiz konusunda bir Şube görüşü oluşturulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:

İzmir İl Genel Meclisinin 08.12.2006 tarih ve 332 sayılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 02/992 sayılı Kararları ile uygun görülen Menderes Belediye sınırları kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Su Toplama Havzası Çevre Düzeni Planının bir bölümünü içeren Çevre Düzeni Plan Revizyonuna;

  • Havzanın korunmasını engelleyici nitelikte olduğu,
  • Bölgedeki kaçak yapılaşmaları yasal hale getirmenin yolunu açtığı,
  • Tarım alanlarının parçalanmasına ve tarımsal ürün verimliliğinin düşmesine neden olacak biçimde, ifraz ve yapılaşma yasağı olan alanları yapılaşmaya açma niteliği taşıdığı,
  • Depolama alanlarındaki depo ruhsatlı yapıların kullanım değişikliği yapabilmesine olanak tanıdığı,
  • Tahtalı Barajı Çevre Düzeni Planının amacına aykırı olduğu,

gerekçeleriyle İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde itiraz edilmesine oy birliği ile,  

Karar No  –  3:

II. Kent ve Sağlık Sempozyumu Başkanlığı'nın 16.02.2007 tarihli yazısı ile Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga ÇİLİNGİR'in, 7 – 8 Haziran 2007 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "sağlıklı kent planlama" kavramının tartışılacağı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu'nun Bilim Kurulu üyeliğine davet edilmesine ilişkin; ilgili davete "olumlu" yanıt verilerek Tolga ÇİLİNGİR'in II. Kent ve Sağlık Sempozyumu Bilim Kurulu'nda yer alabileceğine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Özel Çamlaraltı Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün "Geleneksel Kariyer Günü"ne Şubemizi davet eden 23.02.2007 tarih ve 500 / 153 sayılı yazısına ilişkin; ilgili davete "olumlu" yanıt verilerek Yönetim Kurulu Saymanımız Ulaş Ş. KILIÇKAYA'nın konuyla ilgili olarak görevlendirilmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)