08.06.2010 – Yeni Asır – “Park Tower” projesi yargı engeline takıldı

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası'nın başvurusunun ardından, dev iş merkezi için yapılan plan değişikliğini iptal etti

İzmir'in Basmane semtinde Hilton Oteli'nden sonra kentin en yüksek ikinci binası olması planlanan "Park Tower" projesi inşaatı için belediyenin yaptığı imar plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi. Mürselpaşa Caddesi'nde, Sevil ailesi tarafından kente kazandırmak istenilen dev iş merkezi için Konak Belediye Meclisi'nin yaptığı 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin, İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun bulunmasıyla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylandı.

30 KATLI OLACAKTI
Daha önce rezidans yapımı öngörülen alana, Sevil ailesine ait Sevkon Gayrimenkul Geliştirme Şirketi tarafından iş merkezi yapılması kararı alındı. 30 katlı gökdelenin 6 katının yeraltında, 24 katı ise zemin üstünde olması planlandı. Ancak, İzmir Şehir Plancıları Odası planlarla ilgili mahkemeye başvurdu. İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, "1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/25000 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı" ile uyarlı olmadığı ileri sürüldü. Dosyayı değerlendiren mahkeme, arsa konumunun yüksek bir yapının yapılmasına elverişli olmadığı, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/25000 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile uyarlı olmadığını belirtti. Mahkeme ayrıca, 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanıp onaylanmadan, 1/1000 ölçekli plandaki değişiklikle şekillendirmeye çalışılmasının planlama ilke ve esasları ile uyarlı olmadığı gerekçe gösterip, plan değişikliğini iptal etti. İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Gökhan Erkan, "Kent merkezinde gökdelenlerin, silüete uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi. İşadamı Nuri Sevil ise, "Projenin arkasındayız" diye konuştu.

Kaynak: Yeni Asır – 08.06.2010 {nomultithumb}