08.06.2007 – Milliyet EGE – Bakanlığın İnciraltı planı tam bir skandal

Meslek odaları, Kültür Bakanlığı’nın Ağaçlı Yol’la Üçkuyular İskelesi arasındaki bölgeyi EXPO alanı olarak işaretlemesini böyle yorumladı ve ekledi: Gayri ciddi, planlama adına kara sayfa

UTKU BOLULU İzmir Milliyet Ege 08.06.2007{nomultithumb}

Kültür ve Turizm Bakanlığı, EXPO’nun düzenleneceği İnciraltı’nın 1/25 binlik çevre düzeni planında değişiklik yaptı. Büyükşehir Belediyesi’ne askıya çıkmak üzere gönderilen yeni düzenlemede, Bakü Bulvarı ile Otoyol arasında kalan, Ağaçlı Yol’la Üçkuyular İskelesi arasındaki bölge ‘fuar alanı’ olarak işaretlendi. Diğer bölgeler için ise herhangi bir karar alınmadı. Yapılaşma koşulları da EXPO kararı sonrası alt ölçekli planlara bırakıldı.
Büyükşehir’e gönderilen yazıda, planın 1 ay süreyle askıya çıkarılması istendi. ''Yapılan itirazlar herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve meclis kararı alınmaksızın askı süresi bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde bakanlığımıza ulaştırılsın'' denildi. Planda, içinde özel mülkiyetlerin de yer aldığı Ağaçlı Yol’un doğusunda kalan ve ‘fuar alanı’ olarak belirlenen bölgeyle ilgili bir de not yer aldı. ''Ülkemizin EXPO adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde ilgili planlarda 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun uygun görüşü alınacaktır. Yapılaşma koşulları ve kullanım kararları alt ölçekli planlarda belirlenecektir'' görüşüne yer verildi.

Çilingir: İtiraz edeceğiz
Değişikliğe uzmanlardan tepki geldi. Şehir Plancıları Odası Başkanı Tolga Çilingir, şehir planlama ilkeleri, esasları ve etiği açısından skandal ve kara bir sayfa olduğunu söyledi. Çilingir, ''Plan notunda yer alan, ‘Ülkemizin EXPO adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde…'' ifadesiyle İnciraltı’nın geleceği, İzmirlilerin değil EXPO’yu düzenleyen Uluslararası Sergiler Bürosu’nun 98 delegesine bırakılmıştır'' dedi.
Tolga Çilingir, fuar alanı olarak belirlenen bölgedeki mülkiyet sahiplerinin büyük olasılıkla plana itiraz edeceklerini de belirtti, ''Oda olarak biz de itiraz edeceğiz'' diye konuştu.

Başbuğ: Dalga geçer gibi
Mimarlar Odası Başkanı Tamer Başbu€ da planın ciddiyetle bağdaşmayan bir çalışma olduğunu savundu. Başbuğ, ''Dalga geçer gibi plan yapmışlar. Koruma Amaçlı İmar Planı denilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin olması gerekir. Ama yok. Jeolojik verilerle ilgili hiçbir not da yeralmıyor. Üst ölçekli planlarla hiçbir ilgisi ve uyumu da yok. Hukuki geçerliliği olduğunu sanmıyorum'' dedi.