07.04.2007 – Yeni Asır – Manhattan planı yargıdan döndü

İdare Mahkemesi, Büyükşehir Meclisi'nin Turan-Alsancak arasında inşaat
yoğunluğunu yüzde 40-50 artıran kararıyla ilgili yürütmeyi durdurdu

ERTAN GÜRCANER (HABER MERKEZİ) {nomultithumb}

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, '3. İzmir' olarak nitelendirilen Turan-Alsancak arasındaki 550 hektarlık alanda inşaat yoğunluğunu yüzde 40-50 artıran kararı, valiliğin yaptığı itirazla yargıdan döndü.
İzmir 4. İdare Mahkemesi, Belediye Meclisi'nin, söz konusu alanda yüksek yapıların yapılabilmesi ve bölgenin New York Manhattan benzeri bir görünüme kavuşması için 2006 yılında yaptığı imar plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Yarışma yapıldı
Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Liman arkasından başlayıp Karşıyaka Turan'a kadar olan 550 hektarlık bölgenin planlanması için 2001 yılında uluslararası bir proje yarışması düzenledi. Yarışmada Alman Johen Brandi'nin projesi birinci olurken, getirilen öneriler de dikkate alınarak bu alan için Büyükşehir tarafından 1/5 bin ölçekli nazım imar planı hazırlandı. Hazırlanan planlarla kentte giderek artan gökdelen baskısının bu bölgede karşılanması amaçlandı. Bölgede gökdelenlerin yanı sıra oteller, ticaret merkezleri, turizm amaçlı işletmeler, yeşil alanlarla kültür ve sanat içerikli yapıların inşa edilmesi öngörüldü.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 2003 yılı Mart ayında kabul edilen plan, daha sonra, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun talebiyle değişikliğe uğratıldı. Bu çerçevede 1/5 binlik imar planlarında tadilat yapıldı. Başkan Kocaoğlu'nun önerisi ile 2003 yılında kabul edilen planlarda yüzde 25, 30 ve 35 olan zemin kullanımı, yüzde 40, 45 ve 50'lere, 3 ve 3.5 olan emsaller de 4 ve 4.5'a çıkarıldı. Meclis, yeni planı kabul etti.
Ancak İzmir Valiliği, bu plana, Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün talebiyle itiraz ederek, iptal istemiyle İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Bu arada Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de plan değişikliğine karşı çıkarak, kabul edilen nazım imar plan revizyonunun şehircilik ilkelerine ve kamu yararı doğrultusunda olmadığını öne sürerek itirazda bulundu.
Valilik, iptal gerekçesi olarak, revizyon planda yapı yoğunluğu artırılırken, yol ve yeşil alanlarda, otopark ve sosyal donatı yerlerinde hiçbir değişiklik yapılmamasını gösterdi. Ve mahkeme, Büyükşehir'in kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Yenisi hazırlanıyor
Başkan Aziz Kocaoğlu, bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Yargının kararına gerekçe olarak gösterilen konular dikkate alınarak yeni plan üzerinde çalışma başlattık. Bölgede Tariş, Adliye, Tekel, Sümerbank ve vakıfların arazilerinin olduğunu biliyoruz. Şehir plancılığı konusu, ülkemizde de çok zıt görüşlerin kabul gördüğü bir bilim dalı. Burada kesinlikle kentin yararını öngördüğümüz için yoğunluk artışını gerçekleştirdik. Proje yapılabilsin diye bu kararı verdik. Yargı kararlarına saygılıyız. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz."

Yeni Asır – 07.04.2007