07.04.2007 – Milliyet Ege – Yeni Kent Planı’nda yürütmeyi durdurma

Valiliğin açtığı davada, mahkeme, Büyükşehir’in hazırladığı Turan-Alsancak arası ‘Yeni İzmir Kent Planı’nda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başkan Kocaoğlu, ''Gerekirse yeni plan yaparız'' dedi

 UTKU BOLULU DHA{nomultithumb}

İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, valilik tarafından açılan davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı Turan-Alsancak arası İzmir Yeni Kent Merkezi Planı’yla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, kararda belirtilen eksiklere göre planda değişiklikler yapacaklarını söyledi.
Kentin geleceğini şekillendirecek önemli çalışmalardan Turan-Alsancak Limanı arası Yeni Kent Merkezi planı, yeni bir kaosun içine girdi. Uluslararası yarışmayla elde edilen fikir projeleri doğrultusunda, kentin gökdelen bölgesi olarak öngörülen 550 hektarlık alanla ilgili plan 4 yıldır yürürlüğe giremedi.

Bilirkişiden çarpıcı saptama
Temmuz 2003’te Büyükşehir tarafından onaylanan, uygulama planları aşamasında bazı itirazlar nedeniyle 2005’te revizyona uğrayan plan, son olarak 13 Mart 2006’da önemli değişikliğe uğradı. Büyükşehir Meclisi, zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullanım hakkını yüzde 40, 45 ve 50’ye yükseltti. Planda 3 ve 3,5 emsal (metrekareye, dikine yapılabilecek inşaat miktarı) olan inşaat yoğunluğu hakkı da 4 ve 4,5 emsale çıkarıldı. Bunun, inşaat yoğunluğunu artırdığı öne sürüldü. Büyükşehir Belediye Yasası gereği valiliğe gönderilen planla ilgili olarak, Bayındırlık İl Müdürlüğü olumsuz rapor hazırladı. Eski plana göre sosyal donatı alanlarının, yeşil alanların ve otopark alanlarının; yapı artışına paralel olarak artması gerekirken aynı kaldığını belirledi. Raporda, mevcut oranın yetersiz ve imar yönetmeliklerine aykırı olduğu belirtildi. Bunun üzerine valilik, planın iptali istemiyle nisan ayında dava açtı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de daha sonra ayrıca dava açmıştı.
Mahkemenin görevlendirdiği ve İstanbul’dan gelen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da planın kamu yararına, şehircilik ve planlama ilkelerine, tekniklerine uygun olmadığı belirtildi. Raporda ilginç tespitler de dikkat çekti. ''Ülkemizde planlama çalışmalarındaki denetim eksikliği ve yetersizliği, planları, sağlıklı mekan yaratma yerine rant oluşturma aracına dönüştürmüştür'' denildi.
Raporda, nazım imar planında nüfus yoğunluklarının esas olması gerektiği, ancak yasada, gerektiğinde yapı yoğunluğunun verilebileceğinin yer aldığı belirtildi, şöyle devam edildi: ''Bazı özel alanlar için yapı yoğunluğu söz konusu olabilir, ancak bu, ‘planın tamamında yapı yoğunluğu verilebilir anlamını taşımamaktadır.’ Bu bağlamda, nazım imar planının hazırlanış biçimi, planın genel mantığına aykırı durum oluşturmaktadır. Ne yoğunluk-ulaşım ilişkisi, ne yoğunluk-nüfus donatı ilişkisi ne de kent bütününde ele alınan bölgenin üstleneceği işlevin büyüklüğü gerçek, somut teknik analizlere dayalı olarak hazırlanmamıştır.''

''Kent yararını gözettik''
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kararla ilgili gerekçelerin ellerine ulaşmadığını söyledi. Kocaoğlu, ''Eğer plan iptal olursa yeni plan çalışması başlatırız. Yargının üzerinde durduğu iptal gerekçesi konular üzerinde değişiklik yapılır'' dedi. Şehir plancılığının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birbirine zıt görüşlerin olduğu dile getirildiği, tartışıldığı bir dal olduğunu söyledi, şöyle konuştu:
''Biz burada kesinlikle kent yararına öngördüğümüz için yoğunluk artışını gerçekleştirdik. Bölgedeki arazilerin büyük kesimi kamu arazisi veya kamu kuruluşu niteliğindedir. Tariş, Ziraat Bankası, Adliye, Tekel, TCDD, Başak Sigorta, Sümerbank’ın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün arazileri var. Dava sürecini takiben yeni planı yaşayıp göreceğiz.'' Kocaoğlu, değişikliğe uğrayan plana göre hiç kimsenin ruhsat almadığına da dikkat çekti.

Milliyet Ege – 07.04.2007