07 Nisan 2008 – Toplantı No:6

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No              :  10/2008/06
Toplantı Tarihi          :  07.04.2008 Pazartesi
Oturum Başkanı       :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:
Görüşülen Gündem Maddeleri

• Odamızın 28.03.2008 tarih ve 04/224 sayılı yazısı görüşüldü.
• Şubemiz 10. Dönem Temsilcilik Seçimli Toplantılarının kesinleşen takvimi görüşüldü.
• İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02.04.2008 tarih ve 2180 sayılı yazı görüşüldü.

Karar No  –  1:
SHP Genel Sekreterliği’nden 05.04.2008 tarihli yazı ile iletilen; “Yeni Kentsel Düzen” Taslak Programı Değerlendirme Toplantısı daveti ve yazı eki taslak görüşüldü.Söz konusu toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir ve Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik’in katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Seda Senem Alpaykut ve Ömer Girgin’in 02.04.2008 tarihli dilekçelerinde yer alan; 19-22 Nisan 2008 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi (Kayseri)’de düzenlenecek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Buluşması’na toplu ulaşım sağlanması talebi görüşüldü. Talep olumlu bulunarak son değerlendirme için talebin Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Odamızın 26.03.2008 tarih ve 08/219 sayılı yazısı görüşüldü. Yazıya konu “O. Erdal Nurik’in fenni mesuliyet talebi” hakkındaki 29.02.2008 tarih ve 35.08.0079 sayılı yazımızın Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

karar verildi.