05 Haziran 2007 – Toplantı No: 42

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/42
Toplantı Tarihi               :  05.06.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Şubemizde gerçekleştirilecek olan Netcad Meslek İçi Eğitim Semineri hazırlıkları görüşüldü.
  • Odamızın 01.06.2007 tarih ve 05/352 sayılı yazısı ile iletilen, Bodrum İlçe Temsilciliğimizin harcamalarına ilişkin bilgilendirme raporu görüşüldü.
  • Üyemiz Ercüment Özgür’ün 01.06.2007 tarihli, mesleki denetimi yapılmış bir işi ile ilgili bilgilendirme içeren dilekçesi görüşüldü.
  • Bergama Belediyesi’nden 35.05.2007 tarih ve 2007/803 sayı ile iletilen “Evrensel İnsanlık Kültür Mirası: Bergama” projesi daveti hakkında bilgi verildi.

Karar No  –  1:
Oda Bilgi Sistemi Otomasyon Programı ile ilgili olarak Şube Sekreter Yardımcımız Hakan Küçükkılıç tarafından geliştirilen görüşlerin Yönetim Kurulu’nca uygunluğuna, Genel Merkeze iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem projesi hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla gerekli araştırmalar yapılarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan;
•      Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem hattının uygulamaya esas teşkil eden projesinin/projelerinin,
•      proje/projelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli paftalara işlenmiş durumunun,
•      ayrıca proje/projelerin uygulanabilmesi için herhangi bir imar planı veya imar planı değişikliği yapıldı ise bu planların,4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımıza iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)